Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OC.5543.2.28.2020                                                                   Barlinek, 7 października 2020 r.

 

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki STAR 244L

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Barlinek, ul. Niepodległości nr 20, 74-320 Barlinek;

tel. 95 746 55 40, 95 746 24 50;

fax: 95 746 17 04;

@ mail: umig@barlinek.pl;

 1. Przedmiot sprzedaży:

Marka i model samochodu: STAR 244L;

Rok produkcji: 1984;

Rodzaj pojazdu: specjalny;

Przeznaczenie: pożarniczy;

Nadwozie: dwusegmentowe, specjalne „005”;

Ilość miejsc siedzących: 6;

Stan licznika: 29 730 km;

Rodzaj silnika: S359 z zapłonem samoczynnym, 6 cylindrów, pojemność 6842 cm3, 110kW;

Skrzynia biegów: 5-biegowa mechaniczna;

Zawieszenie: resory półeliptyczne;

Polisa ubezpieczeniowa do 31.12.2020 r.;

Kolor: czerwony.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Zbiornik na wodę 2500 l;
 • Zbiornik na środek pianotwórczy 60 l;
 • Zaczepy holownicze: przedni i tylny.

Stan techniczny:

Punktowe wgniecenia na karoserii i widoczne ogniska korozji, pęknięty klosz lampy kierunkowej PP; ogniska korozji na zbiorniku wody; wewnątrz wskaźniki i oprzyrządowanie kompletne; zużycie eksploatacyjne adekwatne do wieku pojazdu; brak przeglądu technicznego.

 1. Minimalna cena sprzedaży pojazdu:

8.200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście zł 00/100) brutto z uwzględnieniem podatku VAT.

Cena ustalona na podstawie opinii technicznej Rzeczoznawcy Samochodowego przeprowadzonej w dniu 26 września 2020 r.

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć pojazd:

Oględzin samochodu można dokonać przy ulicy Bocznej nr 4 na parkingu OSP w Barlinku w terminie do dnia 4 listopada 2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 95 746 55 46 lub 722 220 260. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Agnieszka Nowacka-Smoleń.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:

Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia.

 1. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania do nadawców.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta kupna samochodu Star 244L” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub przesłać pocztą na podany wyżej adres siedziby Urzędu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku w sali nr 12.

Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

Termin związania ofertą określono na 7 (siedem) dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Informacje dodatkowe:
 • Kryterium wyboru oferty: cena 100% - wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę;
 • Oferent może złożyć tylko  jedną ofertę;
 • W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci , którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
 • Z wybranym oferentem w terminie do 7 dni od otwarcia ofert zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży, stanowiąca załącznik nr 2 do przedmiotowego zaproszenia.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty sprzedaży na koncie sprzedającego i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego;
 • W przypadku braku ofert lub ofert poniżej ceny minimalnej, przetarg zakończy się wynikiem negatywnym;
 • Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Zdjęcie wozu strażackiego Zdjęcie wozu strażackiego Zdjęcie wozu strażackiego Zdjęcie wozu strażackiego

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 673
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki STAR 244L
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Nowacka-Smoleń
Osoba, która udostępnia informację: Agnieszka Nowacka-Smoleń
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020 08:41:30
Data ostatniej aktualizacji: 06.11.2020 00:01:12
Rejestr zmian