Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Burmistrz Barlinka
74 - 320 Barlinek, ul. Niepodległości 20

działając, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń, na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku wywieszono:

ZARZĄDZENIE NR 136/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek dotyczące: najmu części działki nr 576/12 obr. 2 m. Barlinek, o pow. ok. 23,00 m2 z przeznaczeniem na dojście do lokali usługowych usytuowanych w budynku mieszczącym się na działce nr 576/8 obr. 2 m. Barlinek; dzierżawy gabinetu lekarskiego składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 26,82 m2, usytuowanego na II piętrze budynku przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

ZARZĄDZENIE NR 140/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek dotyczące: najmu części działki nr 291/2 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 13,94 m2 z przeznaczeniem na lokalizację garażu blaszanego, części działki nr 774/6 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 124 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; dzierżawy działki nr 298/4 obr. Moczkowo o pow. 0,4157 ha z przeznaczeniem na cele rolne z możliwością dojazdu do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 298/3 obr. Moczkowo.

ZARZĄDZENIE NR 144/2018 Burmistrza  Barlinka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, stanowiących współwłasność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące nieruchomości zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym o pow. 16,60 m2, składającą się z części działek nr 44/2 oraz 44/4 obr. 2 m. Barlinek, stanowiących współwłasność Gminy Barlinek w udziale 4566/10000.

ZARZĄDZENIE NR 145/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące części działki nr 576/24 obr. 2 m. Barlinek o pow. 14,21 m2 zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym z przeznaczeniem na garażowanie samochodu.

ZARZĄDZENIE NR 147/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące części działki nr 291/2 obr. 2 m. Barlinek o pow. 17,40 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie blaszanego garażu.

ZARZĄDZENIE NR 148/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek dotyczące części działki nr 148/14 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 87,50 m2 z przeznaczeniem na ułatwienie dostępu do działki w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

ZARZĄDZENIE NR 150/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek dotyczące części działki nr 1/25 obr. 2 m. Barlinek zabudowanej budynkiem nieczynnego dworca kolejowego o pow. użytkowej 142,00 m2 oraz budynkiem byłego szaletu o pow. użytkowej 48,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Pełna treść powyższych zarządzeń dostępna jest również na stronie www.bip.barlinek.pl w zakładce zarządzenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData