Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 02 stycznia 2020 - w sprawie planów jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2020 - w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Barlinku Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Poziomkowej (dz. nr 651/19 obr. 2 Barlinek)Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 09 stycznia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Poziomkowej (dz. nr 651/20 obr. 2 Barlinek)Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 14 stycznia 2020 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek wraz z załącznikami do zarządzenia.Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 17 stycznia 2020 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 20 stycznia 2020 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020-2034Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2020 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymZarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2020 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 06 lutego 2020 - w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy BarlinekArchiwum
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 10 lutego 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Archiwum
Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 12 lutego 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 lutego 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 lutego 2020 - w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 25 lutego 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokArchiwum
Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 28 lutego 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 05 marca 2020 - w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku - (dz. nr 262/28 i 262/31 obr. 1 Barlinek)Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 05 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku - (dz. nr 262/29 obr. 1 Barlinek)Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 05 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku - (dz. nr 262/30 obr. 1 Barlinek)Archiwum
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 05 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 12 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 marca 2020 - w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Barlinek w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19Archiwum
Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 19 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek
Archiwum
Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 26 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 31 marca 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokArchiwum
Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 52 A/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 29 kwietnia 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokArchiwum
Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 05 maja 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Archiwum
Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 12 maja 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Archiwum
Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 21 maja 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 29 maja 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Barlinku Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 czerwca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonej w Barlinku - dz. nr 67 obr. 1 BarlinekZarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 czerwca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonej w Barlinku - dz. nr 739 obr. 2 BarlinekArchiwum
Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 czerwca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 26 czerwca 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 30 czerwca 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinka na 2020 rokArchiwum
Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 03 lipca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 08 lipca 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie ogłoszenia wylazu przeznaczonej do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Barlinku przy ul. 31 stycznia - (dz. nr 551/18 obr. 1 Barlinek)Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 13 lipca 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokArchiwum
Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 16 lipca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 20 lipca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonej w Barlinku - dz. nr 739 obr. 2 BarlinekZarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 31 lipca 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 r.Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 06 sierpnia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej. – dz. nr 246/26 obr.2 BarlinekZarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 06 sierpnia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej. – dz. nr 246/27 obr.2 BarlinekZarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 06 sierpnia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej. – dz. nr 246/28 obr.2 BarlinekZarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 06 sierpnia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej. – dz. nr 246/29 obr.2 BarlinekArchiwum
Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 06 sierpnia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nierochomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 11 sierpnia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. OgrodowejArchiwum
Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 11 sierpnia 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 12 sierpnia 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 99 A/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 12 sierpnia 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 sierpnia 2020 - w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rokZarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 31 sierpnia 2020 - w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie nr 106/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 31 sierpnia 2020 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rokZarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 03 września 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 03 września 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 10 września 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 17 września 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w dordze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek