Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA BARLINKA
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

(GCZK) w Gminie Barlinek

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z  2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1-3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co nastę­puje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zarządzania kryzysowego, koordynacji i utrzymania łączności, zapewnienia ciągłości procesu decyzyjnego oraz harmonizacji działań służb ratowniczych i komunalnych, uczestniczących w akcjach ratowniczych Burmistrz Barlinka powołuje organ pomocniczy „Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

2. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) jest nierozłącznym elementem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w Gminie Barlinek i podlega bezpośrednio Burmistrzowi Barlinka.

3. Siedzibą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miejski w Barlinku przy ulicy Niepodległości nr 20.

     § 2. Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

  1. całodobowe alarmowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej;
  3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  6. realizacja zadań Stałego Dyżuru Burmistrza Barlinka na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

§ 3.1. Całodobową obsługę Gminnego Centrum Zarządzania kryzysowego zapewnia inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Barlinku.

2. W stanach nadzwyczajnych i sytuacjach noszących znamiona kryzysu skład GCZK może być poszerzony o obsadę Stałego Dyżuru Burmistrza Barlinka.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 75
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) w Gminie Barlinek
Numer: 118
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Nowacka-Smoleń
Osoba, która udostępnia informację: Agnieszka Nowacka-Smoleń
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 29.09.2020 07:49:17
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2020 07:57:47
Rejestr zmian