Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyZarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 03 stycznia 2022 - upoważnienie jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2022 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 13 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 13 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącym własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek