Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

BURMISTRZ BARLINKA

BERNARDA LEWANDOWSKA

Zdjęcie Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego

KONTAKT:tel.:+48 95 746-55-58,  
+48 95 746-55-40
fax:+48 95 746-17-04
email:burmistrz@barlinek.pl
www:www.barlinek.pl

 

Stanowisko w bezpośrednich wyborach. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o  samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Burmistrza.

 1. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy, podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

 2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy,

 3. Zwołuje posiedzenia z udziałem kierowników, Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza - zespoły kierownicze,

 4. Koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizuje ich współpracę,

 5. Rozstrzyga spory pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczące podziału zadań,

 6. Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,

 7. Nadzoruje realizację budżetu,

 8. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

 9. Udziela pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom lub pracownikom w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.

 10. Jest terenowym szefem obrony cywilnej,

 11. Realizuje zadania z zakresu porządku publicznego, obronności i bezpieczeństwa obywateli,

 12. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,

 13. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  - Zastępcy Burmistrza,
  - Sekretarza,
  - Skarbnika.

 14. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów i samodzielnych stanowisk pracy:
  - Urzędem Stanu Cywilnego,
  - Referatem Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych,
  - Stanowiskiem inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego,
  - Stanowiskiem inspektora ds. kontroli wewnętrznej,
  - Stanowiskiem ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji w zakresie informacji w zakresie dotyczącym zadań związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych,
  - Stanowiskiem audytora wewnętrznego.

 15. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Burmistrza przepisami prawa.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData