Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 26/2021

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.), uchwały nr XXXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek, zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży:

Lp.

 1. Adres  nieruchomości.
 2.  Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej.
 3.  Przeznaczenie nieruchomości
 4.  Sposób zagospodarowania nieruchomości.
 1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 2.  Oznaczenie  nieruchomości według księgi   wieczystej
 3. Rodzaj zbycia.
 4. Cena.

1

2

3

1.

 

 

 1. Barlinek, ul. Górna nr 29.
 2. Działka ewidencyjna nr 147 o pow. 0,0673 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). Dla nieruchomości macierzystej - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00017090/6.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem SM – tereny śródmiejskich zespołów zabudowy.
 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 29, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 61 lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi o powierzchni wynoszącej łącznie 2765,52 m2.
  1. Lokal mieszkalny nr 12, klatka „b”, o pow. 43,59 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położony na III piętrze do którego przynależy piwnica o pow. 3,62 m2. Z lokalem tym związany jest udział w wysokości 171/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
 1. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
 1. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż.
 2. Cena: 161 600 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset zł).

 

1

2

3

  1.  

 

 

 1. Barlinek, ul. Armii Polskiej nr 2.
 2. Działka ewidencyjna nr 149 o pow. 0,0548 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). Dla nieruchomości macierzystej - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00017691/9.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem SM – tereny śródmiejskich zespołów zabudowy.
 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 2, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 49 lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi o powierzchni wynoszącej łącznie 2275,75 m2.
 1. Lokal mieszkalny nr 13, klatka „b”, o pow. 43,33 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położony na IV piętrze do którego przynależy piwnica o pow. 5,30 m2. Z lokalem tym związany jest udział w wysokości 214/10000 części                                 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
 1. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
 1. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż.
 2. Cena: 160 600 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset zł).

§2. Nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne opisane w §1 zarządzenia są oddane w najem na czas nieoznaczony.

§3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  Osobie fizycznej lub prawnej, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie dnia 16 lutego 2021 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 8024
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerwińska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2021
Data udostępnienia informacji: 26.02.2021 08:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021 08:48:53
Rejestr zmian