Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 38/2021

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.), uchwały nr XXXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek, zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży:

Lp.

 1. Adres  nieruchomości.
 2.  Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej.
 3.  Przeznaczenie nieruchomości
 4.  Sposób zagospodarowania nieruchomości.
 1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 2.  Oznaczenie  nieruchomości według księgi   wieczystej
 3. Rodzaj zbycia.
 4. Cena.

1

2

3

1.

 

 

 1. Barlinek, ul. Niepodległości nr 18.
 2. Działka ewidencyjna nr 283 o pow. 0,0351 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). Dla nieruchomości macierzystej - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00017076/2.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem CM – tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług.
 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 18, o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym, w skład którego wchodzi 12 lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi o powierzchni wynoszącej łącznie 697,63 m2.
  1. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 52,20 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położony na I piętrze do którego przynależy piwnica o pow. 6,60 m2. Z lokalem tym związany jest udział w wysokości 843/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
 1. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
 1. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż.
 2. Cena: 216700 zł (dwieście szesnaście tysięcy siedemset zł).

 

1

2

3

  1.  

 

 

 1. Barlinek, ul. Kozia nr 8.
 2. Działka ewidencyjna nr 135 o pow. 0,0328 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). Dla nieruchomości macierzystej - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00022347/1.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem SM – tereny śródmiejskich zespołów zabudowy.
 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 8, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 30 lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi o powierzchni wynoszącej łącznie 1240,84 m2.
 1. Lokal mieszkalny nr 16 o pow. 53 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położony na parterze do którego przynależy piwnica o pow. 1,45 m2. Z lokalem tym związany jest udział w wysokości 439/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
 1. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
 1. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż.
 2. Cena: 234400 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta zł).
  1.  

 

 

 1. Barlinek, ul. Kozia nr 8.
 2. Działka ewidencyjna nr 135 o pow. 0,0328 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). Dla nieruchomości macierzystej - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00022347/1.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem SM – tereny śródmiejskich zespołów zabudowy.
 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 8, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 30 lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi o powierzchni wynoszącej łącznie 1240,84 m2.
 1. Lokal mieszkalny nr 22 o pow. 51,10 m2, składający się                        z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położony na parterze do którego przynależy piwnica o pow. 1,45 m2. Z lokalem tym związany jest udział w wysokości 423/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
 1. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
 1. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż.
 2. Cena: 225000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy zł).

 

1

2

3

  1.  

 

 

 1. Barlinek, al. 1 Maja nr 15.
 2. Działka ewidencyjna nr 548/10 o pow. 0,0387 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). Dla nieruchomości macierzystej - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00038230/3.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem CM – tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług.
 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym oraz mieszkalnym nr 15, o trzech kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 6 lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi o powierzchni wynoszącej łącznie 322,30 m2.
 1. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 57,60 m2, składający się                        z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położony na parterze do którego przynależy piwnica składająca się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 11,90 m2 oraz komórka gospodarcza o pow. 3,80 m2. Z lokalem tym związany jest udział w wysokości 2274/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
 1. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
 1. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż.
 2. Cena: 189000 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł).

§2. Nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne opisane w §1 zarządzenia są oddane w najem na czas nieoznaczony.

§3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  Osobie fizycznej lub prawnej, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie dnia 24 marca 2021 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6847
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19.03.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Stankiewicz
Osoba, która udostępnia informację: Teresa Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.03.2021
Data udostępnienia informacji: 26.03.2021 14:33:46
Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2021 12:18:40
Rejestr zmian