Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.X.6151.10.2020                                                                               Barlinek, 19.10.2020 r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Barlinka

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego organizowanego przez Nadleśnictwo Barlinek na terenie obwodu 267.  

Polowanie odbywać się będzie 23 października 2020 r. od godziny 800 do 1600 na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny, obwód 267.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.bip.barlinek.pl.

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 159
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Obwieszczenie - informacje o plowaniu zbiorowym Nadleśnictwa Barlinek, w sezonie łowieckim 2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 267 - Ośrodek Hodowli Zwierzyny, gm. Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Bakalarczyk-Wilk
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Bakalarczyk-Wilk
Data wytworzenia informacji: 19.10.2020
Data udostępnienia informacji: 19.10.2020 13:16:25
Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2020 00:00:22
Rejestr zmian