Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.VII.7021.2.2020

Barlinek, 24 lutego 2020 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza 30.000 euro

 

 

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych , naprawę i serwis kos (Sthil FS 55, 130R,240, 260,310, 350, 360, 410 , 460), kosiarek (VIKING VSS20B50, VIKING MB 448T, VIKING MB 443, VIKING MB 253, VIKING MB 650.1) dmuchaw (STIHL BG 86, BR 450, STIHL 86) oraz wertykulatora ( Viking LB 50+AFK05), będących w użytkowaniu Sołectw na terenie Gminy Barlinek w 2020 r.:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Sposób świadczenia usług oraz dostawa została określona w projekcie umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz wzorze formularza oferty - załącznik nr 1 (wraz z załącznikiem 1a) do ogłoszenia.

Termin składania ofert: do 31 marca 2020 r. do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Barlinku

74-320 Barlinek

ul. Niepodległości 20

e-mail: rozwojgospodarczy@barlinek.pl

 

Warunki, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

  1. cena – 80 pkt.
  2. miejsce świadczenia usługi dostawy, naprawy, serwisu, przeglądu urządzeń objętych niniejszym ogłoszeniem – 20 pkt.

 

    • Sposób oceny ofert: najwyżej punktowana jest najniższa cena oraz świadczenie usługi na terenie Barlinka.

Wykonawcy zainteresowani świadczeniem usług winni złożyć ofertę w zamkniętej kopercie, składającą się z następujących dokumentów:

  1. wypełnionego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1 (dodatkowo 1a),
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - odpowiednie dla wykonawcy i potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  3. zaparafowanego projektu umowy - załącznik nr 2,

 

 W okresie trwania zakupu na podstawie umowy prognozowane ilości w wyżej wymienionym zakresie mogą ulec zmianie. Nie dopuszcza się do stosowania części używanych i regenerowanych. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania producenta kos, kosiarek, dmuchaw i wertykulatorów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem, który zaproponował najniższą cenę, w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy Oferent, który zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentem, który zaproponował kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Osoby do kontaktu z oferentami:

Agnieszka Jaszczak - Kosińska

tel. 9574 65 563

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz w Zarządzeniu nr 91/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem 1a.  Zestawienie materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych wraz ze stawką roboczo – godziny.
  2. Projekt umowy wraz z załącznikiem nr 2 do umowy
  3. Klauzula RODO
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 89
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłek, oleju, smaru, części zamiennych, itp.) oraz usługi serwisu kos i kosiarek, dmuchaw oraz wertykulatora, będących na stanie Sołectw Gminy Barlinek
Typ: Zamówienia do 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Agniszka Jaszczak-Kosińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agniszka Jaszczak-Kosińska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2020 07:27:41
Data udostępnienia informacji: 26.02.2020 07:38:12
Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2020 00:00:22
Rejestr zmian