Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Podstawa prawna: art.127 ust. 1 oraz art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 827).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
2. Załączniki (w zależności od sytuacji):

 • oświadczenie
  lub
 • oświadczenie - (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)
 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)
 • zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej
 • kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej
 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka
 • odpis skróconego aktu małżeństwa

3. Do wglądu:

 • dowody osobiste zainteresowanych osób

 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Inspektor ds. obronnych i ochrony ludności.

 

V: TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:
1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

 • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową
 • poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. bilet)

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData