Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

SEKRETARZ BARLINKA EWA HINC-DZIEDZIELA
KONTAKT: tel.: +48 95 746-55-44,  
+48 95 746-55-40
fax: +48 95 746-17-04
email: sekretarz@barlinek.pl
www: www.barlinek.pl

 

SEKRETARZ BARLINKA

Zadania i kompetencje Sekretarza:

1) Wykonywanie w imieniu Burmistrza funkcji kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:

 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
 • opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów,
 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 • prezentuje nowoprzyjętych pracowników,
 • dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • koordynuje i nadzoruje prace remontowe w Urzędzie i zakupy środków trwałych,
 • planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy,
 • wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza,

2) Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

3) Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

4) Koordynowanie i organizacja spraw związanych ze spisami i wyborami,

5) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Ogólnoorganizacyjnego,

6) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem:

 • Barlineckiego Ośrodka Kultury,
 • Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy.

7) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData