Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZAD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7841-063
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy

Podstawa prawna: art. 31 w związku z art. 27 ust. 1 oraz art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).


I.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o zameldowanie na: pobyt stały, pobyt czasowy”
2. Załączniki:
    • wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent Residence Registration Form" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary Residence Registration Form" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
3. Do wglądu:
    • dowód osobisty.


II.OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
Opłatę  można uiścić  w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu
nr konta: 34835500090000038720000016

• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEZDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności, tel. +48 95 7841-063.

 

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI.UWAGI:
1. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.


Lista załączników:

W załączeniu przedkładam:
• wypełniony formularz wniosku: „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)
• tytuł prawny do lokalu (przydział, odpis  z księgi wieczystej) - kserokopia plus oryginał do wglądu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData