Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Opłata targowa (dot. osób prawnych) wnioski w sprawach ulg
(umorzeń, odroczeń, rat)

Podstawa prawna: 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1."Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty" 

lub

2."Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty"

lub

3."Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty" 

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

4. Załączniki:
- oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis oraz wielkości przesiębiorstwa - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)
-sprawozdanie finansowe ( np. F-01, Rb- 30 )
-bilans
-specyfikacja zobowiązań i należności
-kopia planu finansowego
-kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
-kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS)
-kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
-w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności
-kopia ewentualnych programów naprawczych
-inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego


II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
nie pobiera się

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo-Budżetowy, tel. 095 7465 571

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:
1.W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w  Barlinku
 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData