Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:

  • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku - GBS Barlinek nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016, za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Sekretarz Barlinka tel. 95 746 55 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Sekretarza Barlinka.

2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Sekretarza Barlinka powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.

3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:

   - nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona), 
   - niewidoma, głucha lub niema, 
   - nie mogąca czytać i pisać, 
   - nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie, 
   - skazana za fałszywe zeznania, 
   - dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData