Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7841-063
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące

Podstawa prawna: art. 35 w związku z art. 31 i art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
„Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego”
- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – kserokopie dokumentów.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę  można uiścić  w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu
nr konta: 34835500090000038720000016

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

 

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności, Tel. +48 95 7841-063

 

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI.UWAGI:
Organ gminy, o którym mowa q art.28 ust. 1 wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu wskazanych  w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData