Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Referat Ogólnoorganizacyjny
 • Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
 • Rejestr wniosków Radnych i mieszkańców zgłoszonych na Sesji Rady Miejskiej
 • Rejestr wniosków Radnych zgłaszanych na posiedzeniach Komisji
  Rady Miejskiej
 • Rejestr osób odznaczonych medalem "Za zasługi dla Barlinka"
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr Zarządzeń Burmistrza Barlinka
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego

 

Urząd Stanu Cywilnego
 • Księgi urodzeń za lata 1945-2003
 • Księgi małżeństw za lata 1945-2003
 • Księgi zgonów za lata 1945-2003
 • Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych PESEL
 • Rejestracja zameldowania na pobyt stały
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu stałego
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu czasowego do 2 miesięcy
 • Rejestracja zameldowania o urodzeniu dziecka
 • Rejestracja zameldowania o zmianie stanu cywilnego, nazwisk, imion
 • Rejestracja zameldowania o zgonie osoby
 • Prowadzenia stałego rejestru wyborców
 • Statystyki ludności

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wykaz obowiązujących, miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • Rejestr dróg gminnych

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami
 • Gminna ewidencja zabytków
 • Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Rejestr - wykaz osób zakwalifikowanych do najmu
 • Rejestr wyroków sądowych nakazujących eksmisję
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

 

Refera Finansowo - Budżetowy
 • Ewidencja podatkowa nieruchomości
 • Ewidencja podatników
 • Rejestr decyzji podatkowych
 • Rejest podań w sprawie ulg i zwolnień należności podatkowych i niepodatkowych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Ewidencja wystawionych upomnień i wezwań
 • Ewidencja tytułów wykonawczych
 • Rejestr sprzedaży towarów i usług objętych stawką VAT
 • Rejestr zakupu towarów i usług objętych stawką VAT

 

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Numer wpisu do rejestruData wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisówPełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutuSkrócona nazwa instytucji kulturySiedziba
i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora instytucji kulturyOznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kulturyAkt  o utworzeniu instytucji kulturyAkt o nadaniu statutu instytucji kultury

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barlinek

 

16.12.1994 r.Barlinecki Ośrodek KulturyOśrodek KulturyBarlinek, ul.Podwale 9, 74-320 BarlinekGmina Barlinek Uchwała Nr IV/27/94 Rady Gminy i Miasta w Barlinku z dnia 18.11.1994 r.Uchwała Nr VI/59/95 Rady Gminy i Miasta w Barlinku z dnia 24.02.1995 r.
 14.01.2002 r. BOK    Uchwała Nr XXXVII/339/2001 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28.12.2001 r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData