Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Uchylenie kary porządkowej

Podstawa prawna: art. 262 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o uchylenie kary porządkowej"

2. Załączniki:
- dokumenty, potwierdzające okoliczności niewykonania obowiązku

 

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie pobiera się.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo-Budżetowy, tel. 95 7465 570.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VI. UWAGI:
1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: 
- nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli zobowiązani, lub 
- bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
- bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem, mogą zostać ukarani karą porządkową do 2 800 zł.

Dotyczy to również:
- osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego,
- osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin.

2. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić karę.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData