Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7841-063
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Udzielenie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców na terenie Barlinka

Podstawa prawna: art. 45 pkt. 1,2, art. 46.pkt.1 ustawy o ewidencji ludności Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.), część Iv załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014r. poz.1628 z późn zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. " WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, Z REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW, Z REJESTRU PESEL"
2. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika

 

II. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa:
    brak

2. Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł. (4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach) oraz 17,00 zł od pełnomocnictwa


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności, Tel. +48 95 7841-063


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
*Opłata skarbowa :

  • brak


VI. UWAGI:
brak

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData