Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - UZYSKANIE POZWOLENIA

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115) oraz art. 104 k.p.a. (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/232/2004 z dnia 28 paździerrnika 2004 r w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego złożony przez wnioskodawcę.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót (nie dotyczy reklam)

3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w oparciu o przepisy prawa budowlanego.
Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze).

II. OPŁATY:

1. Za zajęcie pasa drogowego 1m kw./1 dzień

- chodnik, pobocze, zieleńce, zatoki postojowe – 3,00zł
- jezdni do 50% szerokości – 3,00zł
- jezdni powyżej 50% szerokości – 7,00zł
- za umieszczenie reklamy – 1,00zł


2. Roczne opłaty za 1m kw. zajętego przez rzut poziomy urządzenia obcego w pasie drogowym nie związanego z funkcjonowaniem drogi

- w terenie zabudowanym – 30,00zł
- poza terenem zabudowanym – 10,00zł
- w jezdni 40,00zł
- na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00zł

Opłatę za zajęcie pasa drogowego można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku- GBS Barlinek nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016, za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. Termin rozpatrzenia sprawy:

W ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji - tel. 95 7465 562

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego pozwolenie.

VI. Uwagi:
1. Prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z kompletem załączników do wniosku może skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia co może spowodować wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData