Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7841-063
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące

Podstawa prawna:
- art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010r. Nr 217 poz. 1427 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.), część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz :
    - „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” - druk zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do   niniejszej procedury,
    - „Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca  pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - druk zgłoszenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
    2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
   - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
   - dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
4. Pełnomocnictwo do dokonania czynności zameldowania udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawi ustawy o opłacie skarbowej
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.
Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.

 

II. OPŁATY:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2.Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17,00zł.

Opłatę  można uiścić  w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu
nr konta: 34835500090000038720000016

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności, Tel. +48 95 7841-063


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.


VI. UWAGI:
wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielonego na piśmie, oraz podczas zameldowania w nowym miejscu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
1. za osobę niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
2. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData