Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję09 grudnia 2022, Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Barlineckiego Ośrodka Kultury w BarlinkuArchiwum
08 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian.
Archiwum
07 grudnia 2022, Informacja o firmie i siedzibie innego podmiotu albo współpracujących innych podmiotów, którzy będą sprzedawać paliwo stałe
Archiwum
28 listopada 2022, Informacja o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW na działce o nr ewid 269/3 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
27 października 2022, Ogłoszenie Burmistrza Barlinka o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku
Archiwum
05 października 2022, Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku
26 września 2022, Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałychArchiwum
21 września 2022, Burmistrz Barlinka ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek.
Archiwum
16 września 2022, Informacja o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą niezbędną do produkcji i wyprowadzenia energii elektrycznej do 85 MW mocy znamionowej – Agro PV Nowa Dziedzina 1 na działce o nr ewid. 22/5 w obr. Strąpie, gmina Barlinek.
Archiwum
15 września 2022, Informacja o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 30 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczającej 30 MW) wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 14/6, 14/9 i 14/10 w obr. Strąpie, gmina Barlinek.
Archiwum
17 sierpnia 2022, Komunikat Burmistrza Barlinka w sprawie możliwości ubiegania się o dodatek węglowy
Archiwum
11 lipca 2022, Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2023 rok
Archiwum
01 sierpnia 2022, Informacja o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW na działce o nr ewid. 361/15 w obr. Równo, gm. Barlinek.
Archiwum
08 lipca 2022, Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce nr 338/1 w obrębie Dziedzice.
Archiwum
01 lipca 2022, Ogłoszenie Burmistrza Barlinka o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku.
Archiwum
29 czerwca 2022, Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód-wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych_stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Bogdan Szkodziński.
Archiwum
31 maja 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ul. Źródlana w Moczkowie
09 maja 2022, Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 " Pod Topolą" w Barlinku Archiwum
09 maja 2022, Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku
Archiwum
09 maja 2022, Projekt skierowany do firm z branży budowalnej
Archiwum
05 maja 2022, Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach o nr ewid. 477/2 i 477/3 w obr. Barlinek 2.
Archiwum
26 kwietnia 2022, Ogłoszenie o Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków, lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku.
Archiwum
22 lutego 2022, Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o prowadzeniu wizji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze gminy Barlinek.
Archiwum
17 stycznia 2022, Zatrudnienie w Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Myśliborzu
Archiwum
14 stycznia 2022, Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku.
Archiwum
11 stycznia 2022, Ogłoszenie Burmistrza w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniach rekrutacyjnym i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek