Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl
herb Barlinka

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 1414). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokosci opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego" 

2. Załączniki:

  • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (przy zmianie adresu, siedziby i nazwy firmy)
  • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd którym transport ma być wykonywany (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim (przy zmianie numeru rejestracyjnego lub pojazdu do wykonywania transportu drogowego taksówką).
  • inne - zgodnie ze zgłaszanymi zmianami

UWAGA: W przypadku zmiany pojazdu w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką należy wpisać również numer podwozia/nadwozia VIN zgłaszanego pojazdu

Do wglądu:
Oryginały załączonych kserokopii dokumentów

 

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:

  • nie podlega
  • 2. Opłata za czynności administracyjne wnoszona przed odbiorem odpowiedniej decyzji i dokumentów :
  • za zmianę licencji na wykonywanie transportu osób lub rzeczy w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji
  • za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji - 20 zł, 25 zł lub 30 zł
  • za wydanie wypisów do zmienionej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy- wyliczona wg obowiązujących stawek w zależności od okresu na jaki udzielono licencji, obszaru wykonywania transportu drogowego, liczby i rodzaju zgłoszonych pojazdów

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych tel. (95) 7465 - 559

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

  • nie podlega
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData