Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVII/771/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. U. Woj. Zach. 2014. 3449)

 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.


2. Załączniki
- oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, wg załacznika nr 2 do Uchwały Nr LVII/771/2014,

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przedsiębiorcy przez organ udzielający pomocy w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, a w sytuacji gdy przedsiębiorca na dany projekt inwestycyjny pomoc inną niż de minimis, także informację o tej pomocy, wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Wniosek wraz z załącznikami winien być złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym utworzono nowe miejsca pracy.

 

II. OPŁATY: 

Opata skarbowa:
- nie pobiera się.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy tel. 95 7465 573


 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
NIe przysługuje.


VI. UWAGI:
1. Wszelkie dodatkowe informacje oraz druki wniosków są dostępne w Referacie Finansowo - Budżetowym pok. nr 5.
2. Złożone przez przedsiębiorców wnioski nie zawierające wszystkich elementów oraz wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData