Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Wznowienie postępowania

Podstawa prawna: art. 240 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Podanie o wznowienie postępowania"

2. Załączniki:
- dokumenty, na których strona opiera swoje żądanie

 

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie pobiera się.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo-Budżetowy, tel. 95 7465 570.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wznowienia postępowania (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

VI. UWAGI:
W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 

- dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe (jeśli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego, postępowanie może być wznowione również przed wydaniem przez sąd lub inny organ orzeczenia stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa; można wznowić także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub innych przyczyn, określonych w przepisach prawa),
- decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
- decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu,
- strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
- wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzję,
- decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,
- decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData