Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

PODATEK ROLNY I LEŚNY - WNIOSEK POSIADACZY GOSPODARSTW ROLNYCH O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna: art. 217 § 1-3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.z 2019 r. poz.2188)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"

  pobierz wniosek DOC (178 KB)

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
- faktury VAT, albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru Wnioski o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Burmistrz wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy tel. 95 7465 570.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData