Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję11 czerwca 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 159/3 w obr. Rychnów, gm. Barlinek. Archiwum
07 czerwca 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 112/7 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
07 czerwca 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 111/1 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
07 czerwca 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 109/4 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
07 czerwca 2024, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku dworu w Strąpiu o ganek i przebudowie wejścia od strony parku dworskiego oraz budowie wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym o pojemności do 9,50 m3 dla budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na części terenu działki o nr ewid. 8/74 w obr. Strąpie, gm. Barlinek. 06 czerwca 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 327/21 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek. 06 czerwca 2024, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 241 w obr. Ożar gm. Barlinek.Archiwum
05 czerwca 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2141/2 w obrębie 1 Barlinek, gmina Barlinek”.
Archiwum
05 czerwca 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 11 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wody dla potrzeb zaopatrzenia budynków w wodę.
Archiwum
04 czerwca 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce oznaczonej nr ewid. 269/23 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
04 czerwca 2024, Obwieszczenie Burmistrza barlinka w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.Archiwum
03 czerwca 2024, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki o nr ewid. 604/1 w obr. Barlinek 1
Archiwum
28 maja 2024, Informacja do publicznej wiadomości. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie Budowa kompleksu wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych „Barlinek” o mocy do 3 MW zlokalizowanych na dz. nr 142/21 w obrębie Ożar, Powiat Myśliborski w gminie Barlinek..
Archiwum
22 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wolno stojącego garażu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 230/37 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
23 maja 2024, OGŁOSZENIE Burmistrza Barlinka o podjęciu przez Radę Gminy Dolice uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie GMINY DOLICE.
Archiwum
20 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
17 maja 2024, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 159/3 z obr Rychnów, gmina Barlinek.
Archiwum
16 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przepompownią ścieków ogólnospławnych i zasilaniem przepompowni (linia zalicznikowa) na działkach o nr ewid: 416, 773/3, 420/1, 774/3, 777/21, 777/30 oraz częściach działek o nr ewid.: 769 i 390/1 w obr. Barlinek 2, gmina Barlinek.
Archiwum
15 maja 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 112/7 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
15 maja 2024, Planowane przedsięwzięcie o nazwie „Budowa przystani na Jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 obręb Barlinek 2, Gmina Barlinek”. Został wykonany raport dla ww. przedsięwzięcia.
Archiwum
14 maja 2024, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce o numerze ewid. 267/5 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek..
Archiwum
13 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 327/21 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
09 maja 2024, Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie
Archiwum
09 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie do 3 zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie działek o nr ewid.: 24 w obr. Barlinek 1; 554, 174, 556 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 320/1, 317, 177/5, 385/3, 386 w obr. Chrapowo – Wierzchno gm. Pełczyce, oraz na części działek o nr ewid.: 55/1, 62 w obr. Osina gm. Barlinek; 15/1, 1, 901, 2091, 2085, 546, w obr. Barlinek 1; 177, 551, 73, 74/1, 555, 338/10, 349/6 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 28, 303, 305, 307, 306, 300/1 w obr. Chrapowo – Wierzchno gm. Pełczyce, oraz zawarciu w dniu 8 maja 2024 r. porozumienia dwustronnego pomiędzy Burmistrzem Barlinka, a Burmistrzem Pełczyc na podstawie art. 51 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia lokalizac
Archiwum
07 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 354 w obr. Barlinek 1.
Archiwum
30 kwietnia 2024, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla postępowania - o wydanie decyzji zmieniającej decyzję znak: RK.V.6220.9.2023 z 26.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 8 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wód.
Archiwum
30 kwietnia 2024, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wolno stojącego garażu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 230/37 obr Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
29 kwietnia 2024, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce oznaczonej nr ewid. 269/23 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
25 kwietnia 2024, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce o numerze ewid. 267/5 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek .
Archiwum
25 kwietnia 2024, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 112/7 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
24 kwietnia 2024, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce o nr ewid. 22/2 obr Dzikowo, gmina Barlinek.
Archiwum
23 kwietnia 2024, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego GKN.6821.30.2023.KS w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 106/3, obręb Mostkowo.
Archiwum
23 kwietnia 2024, Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania dotyczącego wydania decyzji, zmieniającej decyzję znak: RK.V.6220.9.2023 z 26.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 8 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wody.
Archiwum
24 kwietnia 2024, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wydaniu zezwolenia nr 100/2024, znak: WB.6740.1.78.2024.DR, z dnia 23.04.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Poziomkowej w miejscowości Barlinek, gmina Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 615/18, 712, 660/12 i 651/12 obręb 2 Barlinek.
Archiwum
19 kwietnia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 86 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
18 kwietnia 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 109/4 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
17 kwietnia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od wydanej w dniu 15 marca 2024 r. decyzji nr 24/2024 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 210/66 w obr. Ożar, gm. Barlinek.
Archiwum
16 kwietnia 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2141/2 w obrębie 1 Barlinek, gmina Barlinek”.
Archiwum
16 kwietnia 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 11 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wody dla potrzeb zaopatrzenia budynków w wodę.
Archiwum
16 kwietnia 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 111/1 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
12 kwietnia 2024, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 354 w obr. Barlinek 1
Archiwum
12 kwietnia 2024, Informacja o terminie - dotyczy wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce oznaczonej nr ewid. 269/23 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
10 kwietnia 2024, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 354 w obr. Barlinek 1
Archiwum
10 kwietnia 2024, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na na rozbudowie budynku dworu w Strąpiu o ganek i przebudowie wejścia od strony parku dworskiego oraz budowę wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacja gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym o pojemności do 9,50 m³ dla budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o nr ewid. 8/74 w obr. Strapię gm. Barlinek
Archiwum
05 kwietnia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 9/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
05 kwietnia 2024, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 159/3 obr Rychnów, gmina Barlinek.
Archiwum
04 kwietnia 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących przedsięwzięcia pn.: Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce o numerze ewid. 267/5 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
29 marca 2024, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2141/2 w obrębie 1 Barlinek, gmina Barlinek”.
Archiwum
28 marca 2024, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 112/7 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
28 marca 2024, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce oznaczonej nr ewid. 269/23 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
25 marca 2024, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 36 w obrębie Moczkowo, Gmina Barlinek” o łącznej mocy do 3 MW.
Archiwum
22 marca 2024, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Poziomkowej w miejscowości Barlinek, gmina Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 651/18, 712, 660/12 i 651/12 obręb 2 Barlinek.
Archiwum
15 marca 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 210/66 w obr. Ożar, gm. Barlinek
Archiwum
14 marca 2024, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 86 z obr Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
12 marca 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 109/4 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
11 marca 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 111/1 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
06 marca 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
07 marca 2024, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 11 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wody dla potrzeb zaopatrzenia budynków w wodę.
Archiwum
06 marca 2024, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 36 w obrębie Moczkowo, Gmina Barlinek” .
Archiwum
01 marca 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 22 (dwudziestu dwóch) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/36 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
29 lutego 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce o numerze ewid. 267/5 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
29 lutego 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 112/7 położonej w obrębie Dzikówko, gmina Barlinek.
Archiwum
28 lutego 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce oznaczonej nr ewid. 269/23 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
28 lutego 2024, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2141/2 w obrębie 1 Barlinek, gmina Barlinek”
Archiwum
26 lutego 2024, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 11 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wody dla potrzeb zaopatrzenia budynków w wodę,
Archiwum
26 lutego 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku dworu przez dobudowę ganku od strony parku dworskiego w Strąpiu w obr. Strąpie gm. Barlinek – cześć działki o nr. ewid. 8/74
Archiwum
22 lutego 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku dworu przez dobudowę ganku od strony parku dworskiego w Strąpiu w obr. Strąpie gm. Barlinek - część działki o nr. ewid. 8/74
Archiwum
16 lutego 2024, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 36 w obrębie Moczkowo, Gmina Barlinek”.
Archiwum
09 lutego 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2141/2 w obrębie 1 Barlinek, gmina Barlinek”.
Archiwum
06 lutego 2024, Wydana została decyzja umarzająca o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie: „Legalizacja Istniejącej przystani na jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 obręb Barlinek 2, Gmina Barlinek”.
Archiwum
06 lutego 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
06 lutego 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 210/66 w obr. Ożar, gm. Barlinek.
Archiwum
06 lutego 2024, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 22 (dwudziestu dwóch) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/36 obr Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
02 lutego 2024, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa przystani na Jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 obręb Barlinek 2, Gmina Barlinek”.
Archiwum
30 stycznia 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji zmieniającej decyzję znak: RK.V.6220.2.2023 z 27.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 11 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wody dla potrzeb zaopatrzenia budynków w wodę.
Archiwum
29 stycznia 2024, Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego "Sokół" w Szczecinie na terenie obwodu łowieckiego nr 265
Archiwum
26 stycznia 2024, Obwieszczenie o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE w miejscowości Barlinek, ul. Strzelecka, Lipowa, Szpitalna, Mickiewicza, 1-go Maja, Św. Bonifacego i przyłącza gazu dn 63 PE RC dla potrzeb przedsiębiorstwa energetyki cieplnej SEC ENERGIA Sp. z o.o."
Archiwum
25 stycznia 2024, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa przystani na Jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 obręb Barlinek 2, Gmina Barlinek”,
Archiwum
24 stycznia 2024, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie: „Legalizacja Istniejącej przystani na jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 obręb Barlinek 2, Gmina Barlinek”.
Archiwum
18 stycznia 2024, Zawieszenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji zmieniającej decyzję znak: RK.V.6220.9.2023 z 26.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 8 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wód.
Archiwum
18 stycznia 2024, Wezwanie drugie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o numerze ewid. 209, położonej w obrębie Płonno.
Archiwum
17 stycznia 2024, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 86 obr Mostkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
15 stycznia 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 36 w obrębie Moczkowo, Gmina Barlinek”.
Archiwum
12 stycznia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. upublicznienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Barlinek w roku 2024
09 stycznia 2024, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku.Archiwum
03 stycznia 2024, Obwieszczenie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania "Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE w m. Barlinek ul. Strzelecka, Lipowa, szpitalna, Mickiewicza, 1 Maja, Św. Bonifacego i przyłącza gazu dn 63 PE RC dla potrzeb przedsiębiorstwa energetyki cieplnej SEC ENERGIA Sp. z o. o.
Archiwum
08 stycznia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/35 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
03 stycznia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Dziedzice" o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na części działki o nr ewid. 338/1 obr. Dziedzice, gm. Barlinek.
Archiwum
03 stycznia 2024, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa przystani na Jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 obręb Barlinek 2, Gmina Barlinek”.
Archiwum
02 stycznia 2024, Obwieszczenie zaktualizowanych terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Sokół"