Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
30 grudnia 2021, Decyzja dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 269/3 obręb Moczkowo w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
30 grudnia 2021, Zakończenie postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”
Archiwum
27 grudnia 2021, Zakończone zostało postępowanie i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Barlinku, na działkach 1/15, 1/23, 1/30 obręb 2 Barlinek
Archiwum
22 grudnia 2021, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na dz. nr 319 obr. Moczkowo, gmina Barlinek
Archiwum
21 grudnia 2021, Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ul. Źródlanej w Moczkowie” na działkach nr ew. 306, 335, 334/8, 334/29, 336/2, 336/4, 336/5, 336/6, 336/8, 336/11, 336/12 obręb Moczkowo
Archiwum
20 grudnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 30/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.12.2021 r. zmieniającego rozporządzenie ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
20 grudnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.12.2021 r. zmieniającego rozporządzenie ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
20 grudnia 2021, Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie, gmina Barlinek"15 grudnia 2021, Zakończone zostało postępowanie i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wielkości dwóch stanowisk na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce nr ewid. 269/4 położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek. Archiwum
13 grudnia 2021, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Barlinku, na działkach 1/15, 1/23, 1/30 obręb 2 Barlinek.
Archiwum
06 grudnia 2021, Wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.
03 grudnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wzniesieniu ekranu akustycznego oddzielającego nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Stodolnej 4 w Barlinku, składającej się z działek nr ewid. 383, 777/52 obr. Barlinek 2 od nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Stodolnej 5 w Barlinku znajdującej się na dz. o nr ewid. 391 obr. Barlinek 2Archiwum
30 listopada 2021, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wielkości dwóch stanowisk na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce nr ewid. 269/4 położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
29 listopada 2021, Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Nadleśnictwa Barlinek
Archiwum
29 listopada 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście.
29 listopada 2021, Zakończone zostało postępowanie i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” na działce nr ewid. 20/2 obręb MoczkowoArchiwum
26 listopada 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na lokal usługowy na działce o nr ewid. 2142/1 obr. Barlinek 2
Archiwum
24 listopada 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o nr ewid. 306 i 347 obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
18 listopada 2021, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 650 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 555, 556, 557/5, 732/1 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
10 listopada 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARLINKA o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 131/2 i 148 w obr. Barlinek 1 oraz o nr ewid. 163 w obr. Ożar gm. Barlinek.
Archiwum
09 listopada 2021, Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.
Archiwum
09 listopada 2021, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działach nr 138, 139 obręb Mostkowo w Gminie Barlinek.
Archiwum
09 listopada 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARLINKA z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Okunie w Gminie Barlinek.
Archiwum
09 listopada 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowo-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem do zagospodarowania wód opadowych na działce o nr ewid. 331/9 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
09 listopada 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku mieszkalno-usługowym na działce o nr ewid. 2152 w obr. Barlinek 2 przy ul. Niepodległości w Barlinku.
Archiwum
09 listopada 2021, Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Nadleśnictwa Barlinek
Archiwum
05 listopada 2021, Obwieszczenie o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA
Archiwum
04 listopada 2021, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 650 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 555, 556, 557, 732/1 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
04 listopada 2021, Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (EPV Swadzim) o łącznej mocy do 19 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 10/8 obręb Swadzim, gmina Barlinek
Archiwum
04 listopada 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wzniesieniu ekranu akustycznego oddzielającego nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Stodolnej 4 w Barlinku, składającej się z działek nr ewid. 383, 777/52 obr. Barlinek 2 od nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Stodolnej 5 w Barlinku znajdującej się na dz. o nr ewid. 391 obr. Barlinek 2
Archiwum
04 listopada 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na lokal usługowy na działce o nr ewid. 2142/1 obr. Barlinek 2
Archiwum
03 listopada 2021, Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o zobowiązaniu Inwestora do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej stronie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina, gmina Barlinek
Archiwum
02 listopada 2021, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina, gmina Barlinek
Archiwum
29 października 2021, Dotyczy wpłynięcia uzupełnienia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Barlinku, na działkach 1/15, 1/23, 1/30 obręb 2 Barlinek.
Archiwum
27 października 2021, Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Sokół” w Szczecinie
Archiwum
26 października 2021, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wielkości dwóch stanowisk na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce nr ewid. 269/4 położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
26 października 2021, Informacja o decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 338/16, 338/17, 338/19, 338/20, 338/21, 338/22 w m. Dziedzice obręb Dziedzice Gmina Barlinek o powierzchni zabudowy panelami fotowoltaicznymi 11 ha
Archiwum
26 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne - wymiennikownię funkcyjną c.o. w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki o nr ewid. 637/8 w obr. Barlinek 1 przy ul. Ogrodowej 9 w Barlinku
Archiwum
25 października 2021, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” na działce nr ewid. 20/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
22 października 2021, Zakończone zostało postępowanie i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 332/17, 336/1, 344 obr. Dziedzice.
Archiwum
22 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian
Archiwum
21 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne - wymiennikownię funkcyjną c.o. w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki o nr ewid. 767/33 w obr. Barlinek 1 przy ul. Kossaka 5 w Barlinku
Archiwum
21 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne - wymiennikownię funkcyjną c.o. w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek o nr ewid. 767/33 i 475/3 w obr. Barlinek 1 przy ul. Kossaka 6 w Barlinku
Archiwum
21 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne - wymiennikownię funkcyjną c.o. w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki o nr ewid. 637/10 w obr. Barlinek 1 przy ul. Ogrodowej 5 w Barlinku
Archiwum
21 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne - wymiennikownię funkcyjną c.o. w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki o nr ewid. 637/11 w obr. Barlinek 1 przy ul. Ogrodowej 7 w Barlinku
Archiwum
21 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne – wymiennikownię funkcyjną C.O znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce o nr ewid. 637/8 w obr. Barlinek 1 przy ul. Ogrodowej 9 w Barlinku
Archiwum
18 października 2021, Zawiadomienie dotyczące wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Barlinka umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej wojewódzkiej o długości do 0,98 km, o klasie drogi zbiorczej – klasa G pn. „Budowa Obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II”.
Archiwum
14 października 2021, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydania decyzji nr 361/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa), gmina Barlinek, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 219, 244, 220/10, 212, 210/18, 210/17, 210/16, 210/15, 210/14, 210/9, 210/8, 210/7, 210/6, 210/5, 213/10, 163 obręb Ożar, 55 obręb Dzikówko
Archiwum
13 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 131/2 i 148 w obr. Barlinek 1 oraz o nr ewid. 163 w obr. Ożar gm. Barlinek.
06 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na na budowie sali gimnastycznej na działkach o nr ewid. 8/3, 8/6 i 8/7 w obr. Mostkowo gm. Barlinek.Archiwum
11 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 208/15 oraz części działek o nr ewid.: 208/20, 204 w obr. Barlinek 2 przy ul. Sądowej w Barlinku
Archiwum
07 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowo-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem do zagospodarowania wód opadowych na działce o nr ewid. 331/9 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
07 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku mieszkalno-usługowym na działce o nr ewid. 2152 w obr. Barlinek 2 przy ul. Niepodległości w Barlinku
Archiwum
07 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na na budowie budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 331/5 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
06 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz z budową złącza kablowego ZKSN, na działkach o numerach ewid.: 572/2, 725/19, 726/1, 728/7, 728/8, 562, 584, 564, 720/3, 595, 566, 669/1, 669/2, 668, 675, 567/4, 567/13, 567/12, 586/1, 676/5, 634, 692, 637/15, 570/1, 664/1, 664/4, 554/2, 637/12, 637/13, 586/2, 96/46 w obr. Barlinek 1; 1/27, 41/2, 41/3, 41/4, 38/3, 40/2, 51, 470/6, 470/5, 497, 761/6, 761/8, 761/20, 761/4, 761/14, 479, 478, 2107/4, 470/1, 10/7, 10/4, 5, 4/23, 470/4, 1001, 1/28, 1002, 2106, 2099 w obr. Barlinek 2; 98/2, 296, 301, 297, 298, 98/1, 104/4, 13, 23/1, 14, 2/1, 1, 30/1, 92/3, 102, 295 w obr. Płonno gm. Barlinek; 560, 92/1 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 384, 381/2, 376, 92/5, 381/48, 368, 371/20, 71/21, 381/47, 381/78, 381/53, 381/58, 373/2, 381/10, 381/77, 381/45, 381/78, 373/1, 383, 380, 379/1, 379/2, 392/11, 392
Archiwum
07 października 2021, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 650 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 555, 556, 557, 732/1 obręb 1 Barlinek
07 października 2021, Dotyczy uzupełnienia informacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wielkości dwóch stanowisk na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce nr ewid. 269/4 położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek07 października 2021, Dotyczy uzupełnienia informacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Barlinku, na działkach 1/15, 1/23, 1/30 obręb 2 BarlinekArchiwum
05 października 2021, Informacja o zmianach terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Szarak w Barlinku, w sezonie łowieckim 2021/2022 na terenie obwodów łowieckich nr 253, 264 i 266, gm. Barlinek
Archiwum
05 października 2021, Informacja o planach polowań zbiorowych, na terenie obwodu łowieckiego nr 257 Koła Łowieckiego NEMROD w Lipianach, w sezonie łowieckim 2021/2022
Archiwum
06 października 2021, Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”
Archiwum
06 października 2021, Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wielkości dwóch stanowisk na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce nr ewid. 269/4 położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
30 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o numerach ewid.: 306, 322/13, 322/1 i 321/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
27 września 2021, Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Diana" w Myśliborzu, w sezonie łowieckim 2021/2022 na terenie obwodu łowieckiego nr 269, gm. Barlinek
17 września 2021, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Barlinku, na działkach 1/15, 1/23, 1/30 obręb 2 Barlinek16 września 2021, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii” 15 września 2021, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wielkości dwóch stanowisk na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce nr ewid. 269/4 położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek, Archiwum
16 września 2021, Zakończenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (EPV Swadzim) o łącznej mocy do 19 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 10/8 obręb Swadzim, gmina Barlinek.
Archiwum
16 września 2021, Przesłane uzupełnienie kolejne do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” na działce nr ewid. 20/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
10 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sali gimnastycznej na działkach o nr ewid. 8/3, 8/6 i 8/7 w obr. Mostkowo gm. Barlinek
Archiwum
13 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 460/95, 460/96 w obr. Barlinek 2
Archiwum
14 września 2021, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 332/17, 336/1, 344 obr. Dziedzice
Archiwum
14 września 2021, Przesłane drugie uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działach nr 138, 139 obręb Mostkowo w Gminie Barlinek
Archiwum
13 września 2021, Wezwanie o uzupełnienie do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 650 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 555, 556, 557, 732/1 obręb 1 Barlinek.
07 września 2021, Decyzja dla przedsięwzięcia - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 143 w obrębie geodezyjnym Mostkowo, gmina Barlinek.Archiwum
08 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 25/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego
Archiwum
09 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz z budową złącza kablowego ZKSN, na działkach o numerach ewid.: 572/2, 725/19, 726/1, 728/7, 728/8, 562, 584, 564, 720/3, 595, 566, 669/1, 669/2, 668, 675, 567/4, 567/13, 567/12, 586/1, 676/5, 634, 692, 637/15, 570/1, 664/1, 664/4, 554/2, 637/12, 637/13, 586/2, 96/46 w obr. Barlinek 1; 1/27, 41/2, 41/3, 41/4, 38/3, 40/2, 51, 470/6, 470/5, 497, 761/6, 761/8, 761/20, 761/4, 761/14, 479, 478, 2107/4, 470/1, 10/7, 10/4, 5, 4/23, 470/4, 1001, 1/28, 1002, 2106, 2099 w obr. Barlinek 2; 98/2, 296, 301, 297, 298, 98/1, 104/4, 13, 23/1, 14, 2/1, 1, 30/1, 92/3, 102, 295 w obr. Płonno gm. Barlinek; 560, 92/1 w obr. Żydowo gm. Barlinek; 384, 381/2, 376, 92/5, 381/48, 368, 371/20, 371/21, 381/47, 381/78, 381/53, 381/58, 373/2, 381/10, 381/77, 381/45, 381/78, 373/1, 383
Archiwum
08 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalno -usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 208/15 oraz części działek o nr ewid.: 208/20, 204 w obr. Barlinek 2 przy ul. Sądowej w Barlinku
Archiwum
07 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 24/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego.
Archiwum
03 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie budynku garażowo - gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 331/5 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
03 września 2021, Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce nr 1/6 obręb Strąpie, gmina Barlinek.
Archiwum
01 września 2021, Obwieszczenie Burmistrza barlinka o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o numerach ewid.: 306, 322/13, 322/1, 321/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
31 sierpnia 2021, Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej Agro PV – Nowa Dziedzina o powierzchni przekształconej do 85 ha zlokalizowanej na działkach 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek.
Archiwum
27 sierpnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o numerach ewid.: 306 i 323/9 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
25 sierpnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej pn. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim – etap II wraz z punktami wypoczynkowymi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu, biegnącego w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Barlineckiego na odcinku Barlinek-Moczkowo oraz budowie pomostu do celów turystyczno-rekreacyjnych nad jeziorem Barlineckim na terenie działek o nr ewid.: 729/13, 729/14, 729/16, 729/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Barlinek 2 oraz na terenie działek o nr ewid.: 318, 319, 320/9, 320/2, 320/1, 321/2, 321/4 i 322/47 położonych w obrębie ewidencyjnym Moczkowo
Archiwum
25 sierpnia 2021, Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 650 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 555, 556, 557, 732/1 obręb 1 Barlinek
Archiwum
24 sierpnia 2021, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Równo na części działki o nr ewid. 361/13 obr. 0002 Równo, gmina Barlinek
Archiwum
20 sierpnia 2021, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” na działce nr ewid. 20/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
20 sierpnia 2021, Wezwanie drugie o uzupełnienie wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działach nr 138, 139 obręb Mostkowo w Gminie Barlinek.
Archiwum
16 sierpnia 2021, Obwieszczenie - Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 332/17, 336/1, 344 obręb Dziedzice w Gminie Barlinek.
Archiwum
10 sierpnia 2021, Wszęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (EPV Swadzim) o łącznej mocy do 19 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 10/8 obręb Swadzim, gmina Barlinek.
Archiwum
05 sierpnia 2021, Obwieszczenie - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 143 w obrębie geodezyjnym Mostkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
05 sierpnia 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 460/95, 460/96 w obr. Barlinek 2.
Archiwum
02 sierpnia 2021, Obwieszczenie - informacja o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej Agro PV – Nowa Dziedzina o powierzchni przekształconej do 85 ha zlokalizowanej na działkach 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek
Archiwum
30 lipca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej pn. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim – etap II wraz z punktami wypoczynkowymi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu, biegnącego w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Barlineckiego na odcinku Barlinek-Moczkowo oraz budowie pomostu do celów turystyczno-rekreacyjnych nad jeziorem Barlineckim na terenie działek o nr ewid.: 729/13, 729/14, 729/16, 729/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Barlinek 2 oraz na terenie działek o nr ewid.: 318, 319, 320/9, 320/2, 320/1, 321/2, 321/4 i 322/47 położonych w obrębie ewidencyjnym Moczkowo
Archiwum
29 lipca 2021, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działach nr 138, 139 obręb Mostkowo w Gminie Barlinek
Archiwum
29 lipca 2021, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa), gmina Barlinek, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 219, 244, 220/10, 212, 210/18, 210/17, 210/16, 210/15, 210/14, 210/9, 210/8, 210/7, 210/6, 210/5, 213/10, 163 obręb Ożar, 55 obręb Dzikówko
Archiwum
28 lipca 2021, Obwieszczenie - realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali malarni wraz z niezbędną infrastrukturą w HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, na terenie działek nr 25/15, 25/33 i 25/34 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
27 lipca 2021, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne – wymiennikownię funkcyjną C.O znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce o nr ewid. 637/8 w obr. Barlinek 1
Archiwum
27 lipca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie lokalu mieszkalnego z zabudową loggii w poziomie 4.piętra budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wylotowej 1 C w Barlinku - obręb 2, m. Barlinek - część działki o numerze ewidencyjnym 201/10.
Archiwum
27 lipca 2021, Obwieszczenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego
Archiwum
27 lipca 2021, Obwieszczenie w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypu ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa
Archiwum
26 lipca 2021, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku
19 lipca 2021, Budowa Farmy Fotowoltaicznej Agro PV – Strąpie 1, o powierzchni przekształconej do 8 ha oraz budowie Farmy Fotowoltaicznej Agro PV – Strąpie 2 o powierzchni przekształconej do 8 ha zlokalizowanej na części działki nr 8/77 obręb Strąpie Gmina Barlinek. 22 lipca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na działkach o nr ewid. 148 i 131/2 w obr. Barlinek 1 oraz o nr ewid. 163 w obr. Ożar gm. BarlinekArchiwum
20 lipca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na działkach o nr ewid. 306 i 323/9 położonych w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
21 lipca 2021, Obwieszczenie - informacja o wezwaniu do uzupełnienia wniosku dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 332/17, 336/1, 344 obr. Dziedzice
Archiwum
12 lipca 2021, Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 143 w obrębie geodezyjnym Mostkowo, gmina Barlinek.
09 lipca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.Archiwum
02 lipca 2021, „Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” na działce nr ewid. 20/2 obręb Moczkowo
Archiwum
02 lipca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej pn. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim – etap II wraz z punktami wypoczynkowymi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu, biegnącego w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Barlineckiego na odcinku Barlinek-Moczkowo oraz budowie pomostu do celów turystyczno-rekreacyjnych nad jeziorem Barlineckim na terenie działek o nr ewid.: 729/13, 729/14, 729/16, 729/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Barlinek 2 oraz na terenie działek o nr ewid.: 318, 319, 320/9, 320/2, 320/1, 321/2, 321/4 i 322/47 położonych w obrębie ewidencyjnym Moczkowo
Archiwum
29 czerwca 2021, Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 332/17, 336/1, 344 obr. Dziedzice
Archiwum
25 czerwca 2021, Przedłożony został raport dla planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
Archiwum
24 czerwca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka dotyczące: budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Równo na części działki o nr ewid. 361/13 obr. 0002 Równo, gmina Barlinek
Archiwum
17 czerwca 2021, Obwieszczenie ws. rozporządzenia nr 19/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
17 czerwca 2021, Obwieszczenie ws. rozporządzenia nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 zmieniającego rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
Archiwum
16 czerwca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Dziedzice w Gminie Barlinek
Archiwum
16 czerwca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Dzikówko oraz członka/ów Rady Sołeckiej Sołectwa Dzikówko w Gminie Barlinek
Archiwum
16 czerwca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Płonno
Archiwum
16 czerwca 2021, Obwieszczenie o wpłynięciu uzupełnienia do karty informacyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Agro PV – Nowa Dziedzina na działkach nr 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek”.
Archiwum
15 czerwca 2021, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 138, 139 obręb Mostkowo Gmina Barlinek”.
Archiwum
15 czerwca 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego na przebudowy lokalu mieszkalnego z zabudową loggii w poziomie 4 piętra budynku mieszkalnego wielorodzi-nnego przy ul. Wylotowej 1 C w Barlinku w obr Barlinek 2 - część działki o numerze ewidencyjnym 201/10.
Archiwum
15 czerwca 2021, Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” na działce nr ewid. 20/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
11 czerwca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa drogi publicznej wojewódzkiej, o długości do 0,98 km, o klasie drogi zbiorczej – klasa G pn. „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II”
Archiwum
11 czerwca 2021, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz z budową złącza kablowego ZKSN
Archiwum
11 czerwca 2021, Zawiadomienie o zawarciu porozumienia dwustronnego pomiędzy Burmistrzem Barlinka i Burmistrzem Pełczyc w sprawie wydania decyzji icp dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz budową złącza kablowego ZKSN.
Archiwum
11 czerwca 2021, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Mostkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 8/3, 8/6 i 8/7 w obr. Mostkowo gm. Barlinek.
Archiwum
07 czerwca 2021, Obwieszczenie o uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Agro PV – Nowa Dziedzina na działkach nr 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek”.
Archiwum
02 czerwca 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na części działek ewid. numer 107/4 i 291/3 w obr. Płonno gm. Barlinek
Archiwum
01 czerwca 2021, Obwieszczenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
28 maja 2021, obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na terenie działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie Gmina Barlinek”.
Archiwum
28 maja 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na działkach o nr ewid. 306, 322/13, 322/1, 321/13 położonych w Moczkowie gm. Barlinek.
Archiwum
28 maja 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na dział-kach o nr ewid. 306 i 323/9 położonych w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
27 maja 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch pomostów na części działek o nr ewid. 729/13 i 729/16 w obr. Barlinek 2Archiwum
25 maja 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 138, 139 obręb Mostkowo Gmina Barlinek”.
Archiwum
24 maja 2021, Obwieszczenie ws. rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.
Archiwum
20 maja 2021, Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów, na terenie działki o nr ew. 559/2 obr. 1 Barlinek.
Archiwum
17 maja 2021, Obwieszczenie ws. rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
Archiwum
14 maja 2021, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi publicznej wojewódzkiej, o długości do 0,98 km, o klasie drogi zbiorczej – klasa G pn. „Budowa Obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II”.
Archiwum
13 maja 2021, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na terenie działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie Gmina Barlinek”
Archiwum
13 maja 2021, Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Agro PV – Nowa Dziedzina na działkach nr 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek
Archiwum
06 maja 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO dot. przedsięwzięcia "Budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej hali, w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wewnątrz bloków socjalno-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach nr 200/23, 197/1, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek"
Archiwum
05 maja 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewid. nr 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
04 maja 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. nr 2132/5 w obr. Barlinek 1 przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku
Archiwum
30 kwietnia 2021, Obwieszczenie ws. wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
Archiwum
30 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznych SN 15kV relacji Barlinek - Sokolska słup 72 - słup 33 wraz z odgałęzieniami na działkach ewid. nr 138/2, 147/6, 112/2, 138/1, 169, 108, 309, 112/1, 302, 304 w obr. Płonna grn. Barlinek oraz na działkach ewid. nr 2110/2, 2114/3, 1004, 520, 521/1, 522, 523, 524, 519,2111/2, 516, 517, 518, 509/2, 511, 508/2, 512, 505, 506, 513, 1003, 509/4, 507/3, 507/2, 508/1, 2111/1, 507/1, 504, 503, 476/7, 476/4, 2107/4, 475/1, 477/12, 478, 2107/3, 470/5, 470/2, 510 w obr. Barlinek 2
Archiwum
27 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch pomostów na części działek o nr ewid. 729/13 i 729/16 w obr. Barlinek 2
Archiwum
23 kwietnia 2021, Obwieszcznie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Barlinek"
Archiwum
23 kwietnia 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowy zespołu do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami lub wiatami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową drogi wewnętrznej, przy ul. Okrętowej i Jabłoniowej w Barlinku w obręb Barlinek 1, - działki o nr ewid. 131/10 i 130 lub działki powstałe w wyniku ich połączenia i podziału, w zakresie nowych przyłączy - działka lub działki j.w. oraz o nr ewid. 131/2 i 148, w obr Barlinek 1, oraz 163 w obr. Ożar, gm. Barlinek.
Archiwum
23 kwietnia 2021, Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/19 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
14 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego.
Archiwum
10 kwietnia 2021, Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego Budowie drogi publicznej wojewódzkiej, o długości do 0,98 km, o klasie drogi zbiorczej – klasa G pn. „Budowa Obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II”
Archiwum
09 kwietnia 2021, Zawiadomienie o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie naobszarze Gminy Barlinek
Archiwum
09 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewid. nr 306 w obr.Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
08 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działkach o numerach ewid.: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89 i 168 obr. Barlinek 2 oraz działkach o numerach ewid. 214/4, 214/1, 168 i 551/20 obr. Barlinek 1
Archiwum
08 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na części działek ewid. numer 107/4 i 291/3 w obr. Płonna gm. Barlinek
Archiwum
08 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacii sanitarnej na terenie działki o nr ewid, 284/2 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
08 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.; 235, 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
07 kwietnia 2021, Obwieszczenie ws odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
06 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działce ewid. nr 2132/5 w obr. Barlinek przy ul. Sw. Bonifacego w Barlinku
Archiwum
25 marca 2021, Obwieszczenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego.
Archiwum
26 marca 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów, na terenie działki o nr ew. 559/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
25 marca 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na terenie działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie Gmina Barlinek.
Archiwum
23 marca 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospoda-rowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/19 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
23 marca 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy zespołu do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami lub wiatami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową drogi wewnętrznej, przy ul. Okrętowej i Jabłoniowej w Barlinku w obręb Barlinek 1
Archiwum
22 marca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 104/8 obręb Osina oraz na działkach o nr ewidencyjnych 106/3 i 106/5 obręb 1 Barlinek w Gminie Barlinek".
Archiwum
18 marca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO w Szczecinie dla postepowania w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa hali wraz z zapleczem socjalo-biurowym i infrastrukturę techniczną, przebudową istniejącej hali, w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wnętrz bloków socjalo-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach nr 200/23 i 197, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek".
Archiwum
16 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewid. 235 i 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
15 marca 2021, Zakończone postępowanie i wydana decyzja dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko Gmina Barlinek”.Archiwum
12 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracynego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. nr 284/2 w obr. Moczkowo gm. Barlinek, przy ul. Brukowej w Moczkowie.
Archiwum
11 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 184/4 obręb Równo, gmina Barlinek".
Archiwum
05 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV polegającej na wymianie kabla na odcinku od stacji S-2466 Barlinek 31 Stycznia do stacji S-2018 Barlinek Lipiańska; na działkach gruntu numer: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89, 168 w obr. Barlinek 2 oraz 214/4, 214/1, 168 i 551/20 w obr. Barlinek 1.
Archiwum
04 marca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez RDOŚ w Szczecinie dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3, 27, 150/42, 150/45, 150/51, 150/64, 150/69, 150/73, 150/80, 150/86, 323/7, 323/13, 323/14, 323/15 obręb ewid. Krzynka"
Archiwum
26 lutego 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Burmistrza Myśliborza dla postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
26 lutego 2021, Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” składającej się z wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej i o wysokości całkowitej do 56 m n.p.t. wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek
Archiwum
23 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu myśliborskiego.
Archiwum
22 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego
Archiwum
19 lutego 2021, Obwieszczenie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Barlinek w roku 2021
Archiwum
19 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu myśliborskiego.
Archiwum
18 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego.
Archiwum
17 lutego 2021, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko Gmina Barlinek
Archiwum
17 lutego 2021, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego
Archiwum
16 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. nr 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
15 lutego 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznych SN 15kV realizacji Barlinek – Sokólsko słup 72 – słup 33 wraz z odgałęzieniami
Archiwum
15 lutego 2021, Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid.: 648/2, 642/1, 804/11, 649, 804/6, 751
Archiwum
15 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu myśliborskiego.
Archiwum
12 lutego 2021, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 27/1 obręb Ożar, Gmina Barlinek oraz na działce nr ew. 14/3 obręb Strąpie, Gmina Barlinek.
Archiwum
10 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania ASF
Archiwum
10 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania pod nazwą: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym z przeznaczeniem na lokal handlowy sklepu mięsnego przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku - obręb Barlinek 2 - działka o nr ewid. 806/7
Archiwum
10 lutego 2021, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 361/13 obręb Równo Gmina Barlinek.
Archiwum
08 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego.
Archiwum
05 lutego 2021, Budowa wieży telekomunikacyjnej z instalacją radiokomunikacyjną do obsługi telekomunikacji publicznej na terenie części działki o nr ewid. 1009/2 w obr. Barlinek 2
Archiwum
04 lutego 2021, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina.
Archiwum
01 lutego 2021, Wszczęcie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postępowania dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3, 27, 150/42, 150/45, 150/51, 150/64, 150/69, 150/73, 150/80, 150/86, 323/7, 323/13, 323/14, 323/15 obręb ewid. Krzynka
Archiwum
27 stycznia 2021, Obwieszczenie - Informacja Burmistrza Myśliborza o zgromaczeniu dokumentów dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Sulimierz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 71/2 obręb Sulimierz Gmina Myslibórz, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie"
Archiwum
26 stycznia 2021, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.: 648/2, 642/1, 804/11, 649, 804/6, 751 obręb 2 m. Barlinek
Archiwum
26 stycznia 2021, Zakończenie postępowania i wydanie dycyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem w bryle budynku lub bez garażu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na dz. nr 267/6 obr. Moczkowo, gm. Barlinek"
Archiwum
25 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myśliborskiego i gryfińskiego
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 361/13 obręb Równo Gmina Barlinek
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. numer 284/2 w obr. Moczkowo gm. Barlinek, przy ul. Brukowej w Moczkowie
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczacego budowy sieci wodociagowej na działkach ewid. numer 235, 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działce ewid. numer 2132/5 przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku.
Archiwum
15 stycznia 2021, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko Gmina Barlinek
Archiwum
15 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego zadania pod nazwą: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym, z przeznaczeniem na lokal handlowy - sklep mięsny, przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku - obręb 2, m. Barlinek - działka o nr ewid. 806/7
Archiwum
15 stycznia 2021, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 104/8 obręb Osina oraz na działkach o nr ewidencyjnych 106/3 i 106/5 obręb 1 Barlinek w Gminie Barlinek
Archiwum
14 stycznia 2021, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 167/2, 169, 229/2 i 363/15 obręb Równo Gmina Barlinek
Archiwum
14 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego
Archiwum
13 stycznia 2021, Budowa wieży telekomunikacyjnej z instalacją radiokomunikacyjną na dz. nr 1009/2 w obr. 2 Barlinek