Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję19 czerwca 2024, Ogłoszenie o nieruchomości do wydzierżawienia12 czerwca 2024, Ogłoszenie o naborze na stanowisko członka Rady Nadzorczej w Spółce Szpital Barlinek sp. z o. o.10 czerwca 2024, Ogłoszenie o naborze na wykonanie zadania „Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w miejscowości Mostkowo”.24 maja 2024, Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie ws. wszczęcia postępowania administracyjnego_ścieki Dziedzice.21 maja 2024, Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2024 roku.Archiwum
15 maja 2024, Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora SPdD w Barlinku
Archiwum
15 maja 2024, Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora SP4 w Barlinku
Archiwum
15 maja 2024, Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Mostkowie
Archiwum
29 kwietnia 2024, Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – posuszu drewna.
Archiwum
23 kwietnia 2024, Informacja z wyników przetargu z dnia 23.04.2024r.
Archiwum
18 kwietnia 2024, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barlinek Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie części działki o nr ewid. 326/14 w obr. Rychnów, gm. Barlinek.
Archiwum
04 kwietnia 2024, Ogłoszenie I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Strąpiu GM. Barlinek
Archiwum
15 marca 2024, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 210/66 w obr. Ożar, gm. Barlinek
Archiwum
01 marca 2024, Zawiadomienie o obserwacji terenów zagrożonych ruchami ziemi_Starostwo powiatowe w Mysliborzu
Archiwum
01 marca 2024, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie 22 (dwudziestu dwóch) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/36 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
01 marca 2024, Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Archiwum
02 lutego 2024, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaiczne o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki o nr ewid. 74 w obr. Dzikowo, gm. Barlinek.
Archiwum
30 stycznia 2024, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Swadzim) o łącznej mocy do 19 MW włącznie ( w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części terenu działki o nr ewid. 10/8 w obr. Swadzim, gm. Barlinek.
23 stycznia 2024, Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2024 roku.Archiwum
24 stycznia 2024, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Dziedzice " o mocy do 20 MW z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 332/18 w obr. Dziedzice, gm. Barlinek.
15 stycznia 2024, Ogłoszenie Burmistrza w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniach rekrutacyjnym i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek15 stycznia 2024, Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie w Powiecie Myśliborskim w 2024 roku