Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
15 grudnia 2023, Ogłoszenie Burmistrza Barlinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipiany
Archiwum
14 grudnia 2023, Ogłoszenie Burmistrza Barlinka o przystąpieniu do sporzadzenia miuejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipiany
Archiwum
30 listopada 2023, OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARLINKA o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2023 roku.
Archiwum
29 listopada 2023, OGŁOSZENIE w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2024.
Archiwum
21 listopada 2023, Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prowadzonych przez Partnerstwo "Lider Pojezierzy" dotyczących projektu Strategii IIT Partnerstwa "Lider Pojezierzy"
Archiwum
20 listopada 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice 1” o mocy do 1 MW z możliwością etapowania wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 293/1 obr. Dziedzice, gm. Barlinek.
Archiwum
16 listopada 2023, Ogłoszenie o sprzedaży płyt betonowych drogowych
Archiwum
08 listopada 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Dziedzice PV" o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na części działki o nr ewid. 337 w obr. Dziedzice, gm. Barlinek.
Archiwum
13 października 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 44 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr ewid. 8/79 w obr. Strąpie, gm. Barlinek.
Archiwum
06 października 2023, Ogłoszenie dzierżawa części działek, poł. w Barlinku, stanowiących parkingi, pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Archiwum
03 października 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na części terenu działki o nr  ewid. 269/3 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
03 października 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzjąo środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Płonno” o mocy do 50 MW z możliwością etapowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę i zabezpieczającą mienie, na terenie części działek o nr ewid.: 288/1, 290/17 oraz 292 obręb Płonno, gmina Barlinek.
Archiwum
03 października 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie pięciu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 26/10 obr Moczkowo, gmina Barlinek
Archiwum
25 września 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 69/1 w obr. Krzynka, gm. Barlinek.
Archiwum
20 września 2023, Ogłoszenie o naborze mieszkańców do pracy w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
Archiwum
08 września 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Dziedzice  o mocy do 20 MW  z możliwością realizacji w etapach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr  ewid. 338/1 w obr. Dziedzice, gm. Barlinek. 
Archiwum
08 września 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr ewid. 8/79 w obr. Strąpie, gm. Barlinek.
Archiwum
06 września 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie instalacji regeneracji mas formierskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części terenu działek o nr ewid. 25/2, 25/24 i 25/33 w obr. Barlinek 1. 
Archiwum
03 sierpnia 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 244/1 w obr. Ożar, gm. Barlinek.
01 sierpnia 2023, Ogłoszenie o naborze zgłoszeń o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 1.08.2023 r. Archiwum
31 lipca 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 246 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
27 lipca 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Mostkowo o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie części działki o nr ewid. 206/4 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
21 lipca 2023, Informacja o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w spawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej
21 lipca 2023, KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZGŁASZANIA SZKÓD ROLNICZYCH POWSTAŁYCH NA SKUTEK SUSZY19 lipca 2023, Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałychArchiwum
18 lipca 2023, Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie ws. wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej pod dnem rzeki Myśli.
14 lipca 2023, Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2024 rokArchiwum
13 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/35 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
13 lipca 2023, Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku11 lipca 2023, Informacji o podmiotach wybranych do peinienia funkcji partnera do realizacji projektu w ramach FEPZ 2021-2027Archiwum
07 lipca 2023, Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ws. pozwolenia na wycinkę roślinności z brzegu i wód jeziora Barlineckiego
Archiwum
07 lipca 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą niezbędną do produkcji i wyprowadzenia energii elektrycznej do 85 MW mocy znamionowej – Agro PV Nowa Dziedzina 1 na części terenu działki o nr  ewid. 22/5 w obr. Strąpie, gm. Barlinek.
06 lipca 2023, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Szpital Barlinek Sp. z o.o. w BarlinkuArchiwum
05 lipca 2023, Zaproszenie do składania ofert na opracowanie wielobranżowej dokumentacji dla zadania pn. "Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Barlinku".
Archiwum
27 czerwca 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 241 i 210/66 obr. Ożar, gmina Barlinek.
Archiwum
27 czerwca 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 30 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczającej 30 MW) wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 14/6, 14/9 i 14/10 w obr. Strąpie.
Archiwum
22 czerwca 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 115 w obr. Łubianka, gm. Barlinek
Archiwum
22 czerwca 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie filtra oczyszczania powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części terenu działki o nr ewid. 25/2 w obr. Barlinek 1.
Archiwum
19 czerwca 2023, Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEPZ 2021-2027
Archiwum
23 maja 2023, Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2023 roku.
Archiwum
09 maja 2023, Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem murowanego pomieszczenia garażowego o powierzchni użytkowej 15,79 m2 i powierzchni gruntu 18,25 m2 usytuowanego w bryle budynku Armii Polskiej 2 w Barlinku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 149, obręb 2 miasta Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek z przeznaczeniem na garażowanie samochodu.
Archiwum
08 maja 2023, Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Barlinku
Archiwum
25 kwietnia 2023, OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARLINKA  o korekcie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku.
Archiwum
12 kwietnia 2023, Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego
Archiwum
30 marca 2023, Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego
23 marca 2023, Ogłoszenie o naborze zgłoszeń o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 23.03.2023 r. Archiwum
14 lutego 2023, Informacja o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 69/1 w obr. Krzynka, gm. Barlinek.
Archiwum
06 lutego 2023, Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030
Archiwum
19 stycznia 2023, Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2023 roku.
Archiwum
13 stycznia 2023, Ogłoszenie Burmistrza w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniach rekrutacyjnym i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek