Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Podział nieruchomości

Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości" (opinię wstępnego projektu podziału nieruchomości)
2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzjącej podział nieruchomości
3. Załączniki:
wymienione są przy wnioskach

- W formie postanowienia opiniowana jest zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku braku planu opinia dotyczy braku sprzeczności z przepisami odrębnymi, albo zgodności z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Po uzyskaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć dokumentację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami, tel. 95 74 65 586

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od postanowienia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za posrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:

  • brak

 

VI.UWAGI:
1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
2. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, należy dołączyć oświadczenie osoby uprawnionej stwierdzające przebieg granicy wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowgo na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu a w przypadku budynku, który nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego oświadczenie stwierdzające, że granica przebiega wzdłuż pionowych płaszczyzn, które są tworzone przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundametu do przekrycia dachu.
Należy także dołączyć  rzuty i przekrój budynku z naniesioną granicą/na czerwono/.
3. Wniosek musi zawierać przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData