Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.28 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 14/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.26 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Barlinku na działkach o nr ewid. 1/15, 1/23 i 1/30 w obr. Barlinek 2.15 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o planowanym terminie indywidualnych polowań dewizowych na terenach obwodu łowieckiego nr 26915 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Diana" na terenie obwodu 269 w sezonie łowieckim 2022/202316 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 106/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na lokal usługowy na działce o nr ewid. 2142/1 położonej w obr. Barlinek 2 Archiwum
12 września 2022, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze w gminie Barlinek wraz z budową kanału technologicznego” na działce nr 82 obr. Okunie i działkach nr 388 i 385 obr. Łubianka na obszarze wiejskim gminy Barlinek.
Archiwum
08 września 2022, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”
06 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 11/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.06 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia porządkowego nr 4/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2022 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe nr 1/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zakazu korzystania z wód Odry.02 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 10/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.09.2022 r. ws. uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. ŚwinoujścieArchiwum
01 września 2022, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.
Archiwum
25 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego budowie sieci napowietrzno - kablowej SN 15kV w ramach likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania terenu na dz. nr 26/1 w obr. Barlinek 1 przy ul. Fabrycznej z istniejącą infrastrukturą Enea Operator Sp. z o.o. na terenie działek o nr ewid. 1 i 26/1 w obr Barlinek 1.
Archiwum
25 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu postanowienia o zwieszeniu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku dworu przez dobudowę ganku od strony parku dworskiego w Strąpiu w obr. Strąpie gm. Barlinek – cześć działki o nr. ewid. 8/74.
Archiwum
18 sierpnia 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze w gminie Barlinek wraz z budową kanału technologicznego” na działce nr 82 obr. Okunie i działkach nr 388 i 385 obr. Łubianka na obszarze wiejskim gminy Barlinek.
Archiwum
17 sierpnia 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”.
Archiwum
12 sierpnia 2022, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną”.
Archiwum
09 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 64/08 z dnia 3 lipca 2008 r. dla inwestycji polegającej na cyt. „ budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz alternatywnie zbiornika gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie, gm. Barlinek – obr. Moczkowo, gm. Barlinek - działka o numerze ewidencyjnym 331/3, w zakresie przyłączy - działka o numerze ewidencyjnym 328/5”
Archiwum
03 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Barlinku na terenie działek o nr ewid. 1/15, 1/23, 1/30 w obr. Barlinek 2
Archiwum
02 sierpnia 2022, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.
Archiwum
29 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wniesionu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od wydanej w dniu 8 lipca 2022 r. decyzji nr 7/2022 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce nr 338/1 w obrębie Dziedzice.
Archiwum
20 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika naziemnego na gaz płynny propan-butan, instalacji zbiornikowej oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Strąpie 2/2.
Archiwum
14 lipca 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.
Archiwum
14 lipca 2022, Decyzja dotycząca postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice PV” o mocy do 37 MW
Archiwum
12 lipca 2022, Obwieszczenie o planowanym terminie polowania
Archiwum
08 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzja w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce nr 338/1 w obrębie Dziedzice.
Archiwum
30 czerwca 2022, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obejścia m.Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - etap II"
Archiwum
04 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Moczkowo”, przyjętego Uchwałą Nr L/819/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r.
Archiwum
04 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ulicy Jeziorna – „Zaułek” w mieście Barlinek.
Archiwum
29 czerwca 2022, Obwieszczenia Wójta Gminy Przelewice zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV
Archiwum
28 czerwca 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARLINKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny propan-butan, instalacji zbiornikowej na działce 8/48, obręb 0004 Strąpie oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 2/2 Strąpie”.
Archiwum
21 czerwca 2022, Decyzja dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina.
Archiwum
17 czerwca 2022, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice PV” o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w okolicach miejscowości Dziedzice, na części działki 337 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, woj. zachodniopomorskie”.
Archiwum
14 czerwca 2022, Decyzja dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
09 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Archiwum
01 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01.06.2022 r. ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
02 czerwca 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dnia 04.05.2022r. BOŚ.6740.1.61.2022.MS
Archiwum
31 maja 2022, Informacja o zakończeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
31 maja 2022, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina
Archiwum
24 maja 2022, Zakończone zostało postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie, obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym i projekt decyzji w ww. sprawie.
Archiwum
18 maja 2022, Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
17 maja 2022, Uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na:" Budowie farmy fotowoltaicznej " Dziedzice PV" o mocy 37 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną w okolicach miejscowości Dziedzice, na części działki 337 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, woj. Zachodniopomorskie"
Archiwum
17 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
11 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie dwóch podziemnych zaspołów elektroenergetycznych lini kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach o numerach ewid.: 150/1, 52,7/7, 7/10, 53/56,57 i 105/1 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek oraz na działce o nr ewid. 544 w obr. Sulimierz, gm. Myślibórz
Archiwum
10 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
05 maja 2022, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice PV” o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w okolicach miejscowości Dziedzice, na części działki 337 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, woj. zachodniopomorskie”.
Archiwum
04 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka dotyczące wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 " Play" na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek
Archiwum
27 kwietnia 2022, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbnędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina
Archiwum
26 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.04.2022 r. ws. zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście.
22 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego organizowanego na terenie obwodu łowieckiego nr 269 przez Koło Łowieckie "Diana" w Myśliborzu.Archiwum
21 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".
Archiwum
21 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu postanowienia o zwieszeniu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Agro PV Nowa Dziedzina o pow. przekształcanej do 85 ha na działkach o nr ewid. 22/5 i 25 w obr. Strąpie gm. Barlinek
Archiwum
21 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
20 kwietnia 2022, Przesłane drugie uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.Archiwum
19 kwietnia 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice PV” o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w okolicach miejscowości Dziedzice, na części działki 337 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, woj. zachodniopomorskie”.
Archiwum
14 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka zawiadamiające, iż zostało wydane postanowienie o zawieszenie postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika bezodpływowego na działce o nr ewid. 475/5, obręb Barlinek 1.
Archiwum
15 kwietnia 2022, Prowadzone jest postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie.
Archiwum
15 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach o numerach ewidencyjnych150/1, 52, 7/7, 7/10, 53/56, 57, 105/1 w obr. Mostkowo gm. Barlinek; oraz 544 w obr. Sulimierz gm. Myślibórz
Archiwum
13 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
12 kwietnia 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydanej decyzji nr 77/2022, znak BOŚ.6740.1.528.2021.ASz z dnia 21 marca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polana Lecha w Barlinku, gmina Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 2118/1, 736, 745, 726, 2117/1, 660/12, 658 obręb 2 Barlinek
Archiwum
08 kwietnia 2022, Zakończone zostało postępowanie i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na dz. nr 319 obr. Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
05 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Równo na części działki o nr ewid. 361/13 obr. 0002 Równo, gmina Barlinek
Archiwum
04 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 4/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.03.2022 r. ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
22 marca 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Lipowej w Barlinku
Archiwum
28 marca 2022, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. 108/1 obr. Osina, gmina Barlinek.
Archiwum
23 marca 2022, Postanowienie Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących pozostałości budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterze budynku na działce o nr ewid. 148/13 przy skrzyżowaniu ulic Różana i Górna w obr. Barlinek 2, a w zakresie infrastruktury technicznej i dojazdu – działka o nr ewid. 143 (ul. Różana), 790 (ul. Górna) w obr. Barlinek 2 oraz w zakresie ewentualnych balkonów, zadaszeń nad wejściem oraz wykuszy – działki nr ewid. 143 (ul. Różana), 790 (ul. Górna) i 148/14 w obr. Barlinek 2
Archiwum
24 marca 2022, Wezwanie o uzupełnienie do wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
23 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy Nr 15/2021 wydanej przez Burmistrza Barlinka w dniu 22 kwietnia 2021 r. (znak:RGPI.VII.6730.88.2020) dla inwestycji polegającej na cyt. „budowie zespołu do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami lub wiatami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową drogi wewnętrznej, przy ul. Okrętowej i Jabłoniowej w Barlinku w obr. Barlinek 1, - działki o nr ewid. 131/10 i 130 lub działek powstałych w wyniku ich połączenia i podziału, a w zakresie nowych przyłączy: działka lub działki j.w. oraz działki o nr ewid. 131/2 i 148 w obr. Barlinek 1 oraz 163 w obr. Ożar gm. Barlinek”.
Archiwum
21 marca 2022, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku.
Archiwum
17 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Górny Taras w Barlinku.
Archiwum
16 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 241 i 210/66 w obr. Ożar gm. Barlinek.
Archiwum
15 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka zawiadamiające, iż pismem z dnia 8 marca 2022 r. Pan Dawid Jankowski złożył wniosek o zawieszenie postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika bezodpływowego na działce o nr ewid. 475/5, obręb Barlinek 1.
Archiwum
15 marca 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia : Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina.
Archiwum
15 marca 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia : Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina.
07 marca 2022, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.Archiwum
23 lutego 2022, Wezwanie o uzupełnienie do wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
23 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach o numerach ewidencyjnych150/1, 52, 7/7, 7/10, 53/56, 57, 105/1 w obr. Mostkowo gm. Barlinek; oraz 544 w obr. Sulimierz gm. Myślibórz oraz zawarciu w dniu 18 lutego 2022 r. porozumienia dwustronnego pomiędzy Burmistrzem Barlinka, a Burmistrzem Myśliborza na podstawie art. 51 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wskazanej inwestycji.
Archiwum
22 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
22 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
18 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamiezenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 241 i 210/66 w obr. Ożar gm. Barlinek.Archiwum
17 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 16.02.2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 3 stycznia 2022 r. ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego.
14 lutego 2022, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie, gmina Barlinek. Archiwum
11 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka dotyczące wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o numerach ewid. 306 i 347 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
09 lutego 2022, Zakończone zostało postępowanie i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW w okolicach miejscowości Stara Dziedzina, na części działki 332/18 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie”.
Archiwum
28 stycznia 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulic Polana Lecha w Barlinku, gmina Barlinek, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 2118/1, 736, 735, 726, 2117/1, 660/12, 658 obręb 2 Barlinek
Archiwum
07 lutego 2022, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ul. Źródlanej w Moczkowie” na działkach nr ew. 306, 335, 334/8, 334/29, 336/2, 336/4, 336/5, 336/6, 336/8, 336/11, 336/12 obręb Moczkowo.
Archiwum
03 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.01.2022 r. zmieniające rozporządzenie ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
01 lutego 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
27 stycznia 2022, Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego Nadleśnictwa Barlinek w obwodzie łowieckim 267 (Ośrodek Hodowli Zwierzyny) - odstrzał sanitarny dzików.Archiwum
26 stycznia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.01.2022 r. ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
21 stycznia 2022, Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Diana” w Myśliborzu w obwodzie łowieckim 269.
Archiwum
24 stycznia 2022, Obwieszczenie zawiadamiające o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Barlinek w roku 2022.
Archiwum
19 stycznia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o nr ewid. 306 i 347 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
18 stycznia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 241 i 210/66 w obr. Ożar gm. Barlinek
Archiwum
18 stycznia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 17.01.2022 r. zmieniającego rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego.
Archiwum
14 stycznia 2022, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ul. Źródlanej w Moczkowie” na działkach nr ew. 306, 335, 334/8, 334/29, 336/2, 336/4, 336/5, 336/6, 336/8, 336/11, 336/12 obręb Moczkowo
Archiwum
14 stycznia 2022, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie, gmina Barlinek.
Archiwum
11 stycznia 2022, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.
Archiwum
03 stycznia 2022, Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Nadleśnictwa Barlinek