Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl
herb Barlinka Wpis do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Barlinek

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie dokonania wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 2. Załączniki do zgłoszenia:
 1. opis obiektu - załącznik Nr 1,
 2. deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi - załącznik Nr 2,
 3. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 1. Dowód wpłaty opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Barlinek.

 

II. OPŁATY:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Balinek- na żądanie wnioskodawcy.
 • Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku
  lub na konto bankowe w GBS Barlinek Nr:

34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

 • Tytuł przelewu:

„opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie”.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

tel. 95-74-65-559

e-mail: ewidencjafirm@barlinek.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

 1. Procedura nie dotyczy obiektów hotelarskich takich, jak: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska i schroniska młodzieżowe, pola biwakowe.
 2. Prowadzenie ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Barlinka – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238).
 3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć takie usługi w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji wymienionej w pkt. 2.
 4. Świadczenie usług hotelarskich odbywa się poprzez prowadzenie działalności polegającej na wynajmowaniu:
 • pokoi w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, samodzielnych pokoi, ośrodków wczasowych, ośrodków rehabilitacyjnych, domków letniskowych, gospodarstwa agroturystycznego,
 • miejsc noclegowych w: pomieszczeniach wspólnych (salach), budynkach stałych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, domach pracy twórczej, zakładach uzdrowiskowych.
 1. Ewidencja obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 2. Po dokonaniu wpisu do ewidencji, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest zaświadczenie
  o dokonaniu wpisu do ewidencji.
 3. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest do zgłaszania pisemnie informacji o wszelkich zmianach zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia w terminie 14 dni od daty ich powstania, a dotyczących:
 • zaprzestania świadczenia usług hotelarskich,
 • zmiany działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmiany liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury,
 • uzyskania decyzji kategoryzacyjnej i wpisania do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 • zmiany numeru telefonu, zmiany numeru faksu (o ile obiekt posiada), adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmiany zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
 • innych zmian,

pisemnie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, 74-320 Barlinek ul. Niepodległości 20.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Zgłoszenie dokonania wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 2. Opis obiektu – załącznik nr 1 do zgłoszenia.
 3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (nie będących obiektami hotelarskimi) – załącznik nr 2 do zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 5. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski.
 6. WNIOSEK zarządcy sukcesyjnego o ZMIANĘ WPISU do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData