Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 208/2021 Burmistza Barlinka z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 202/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 197/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 21 grudnia 2021 - w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznychZarządzenie nr 199/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 21 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 186/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 08 grudnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 196/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 16 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 193/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022r.Zarządzenie nr 192/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury na 2022r.Zarządzenie nr 191/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2022r.Zarządzenie nr 181/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 30 listopada 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 172/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 listopada 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.Zarządzenie nr 164/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 09 listopada 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokArchiwum
Zarządzenie nr 166/2021 BIP- Urząd Miejski w Barlinku z dnia 08 listopada 2021 - Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 166/2021 dnia 5 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 159/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 22 października 2021 - w sprawie waloryzacji stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.Zarządzenie nr 152/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 października 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokArchiwum
Zarządzenie nr 154/2021 Burmistrz Barlinka z dnia 18 października 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 146/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 30 września 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokArchiwum
Zarządzenie nr 142/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 30 września 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 141/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 30 września 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 138/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 21 września 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokArchiwum
Zarządzenie nr 136/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 16 września 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 135/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 15 września 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 131/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 września 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 129/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 31 sierpnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 125/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 30 sierpnia 2021 - w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projekty budżetu Gminy Barlinek na rok 2022 oraz wieloletniej prognozy finansowejZarządzenie nr 124/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 26 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości MostkowoZarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 23 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej Zarządzenie nr 119/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 23 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 23 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 23 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej Zarządzenie nr 116/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 23 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej Zarządzenie nr 115/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 23 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 23 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 109/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 17 sierpnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokArchiwum
Zarządzenie nr 108/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 09 sierpnia 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Archiwum
Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 05 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 105/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 05 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.Zarządzenie nr 104/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 05 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 05 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 102/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 98/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 lipca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo - dz. nr 53/12 obr. Mostkowo gm. BarlinekZarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo - dz. nr 53/11 obr. Mostkowo gm. BarlinekZarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo - dz. nr 53/10 obr. Mostkowo gm. BarlinekZarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo - dz. nr 53/9 obr. Mostkowo gm. BarlinekZarządzenie nr 88/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 06 lipca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 01 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.Zarządzenie nr 85/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 01 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 29 czerwca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokArchiwum
Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 11 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 31 maja 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 25 maja 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 30 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Archiwum
Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 28 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej – dz. nr 243/51 obr. 2 Barlinek.Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej – dz. nr 243/49 obr. 2 BarlinekZarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej – dz. nr 243/48 obr. 2 Barlinek,Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej - dz. nr 243/47 obr. 2 Barlinek,Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 13 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 31 marca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 marca 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 marca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokArchiwum
Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 marca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 marca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 15 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 15 lutego 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Archiwum
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymZarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 10 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sportowej - dz. nr 724/1 obr. 2 BarlinekArchiwum
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 08 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanier wieczyste w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek - dz. nr 205/7 obr. 2 Barlinek
Archiwum
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 08 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w Gminie BarlinekArchiwum
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 21 stycznia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Rychnów stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 21 stycznia 2021 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy BarlinekZarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie sporządzenia planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej i przekraczającej progi unijneZarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych BarlinkuZarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie