Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

PODATEK ROLNY WNIOSEK W SPRAWIE ZASTOSOWANIA 5 LETNIEGO ZWOLNIENIA ORAZ 2 LETNIEJ ULGI NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO DO POWIERZCHNI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100 HA

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  "Wniosek o zastosowanie ulgi"  

        pobierz wniosek  DOC (103 KB)
 

2. Załączniki:

  • Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis.
  • Oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu pomocy de minimis.
  • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej.
  • Oświadczenie.

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:

  • nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy tel. 95 7465 573

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData