Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
 
  
 
 
 
 
 
Tel. +48 95 7841-060
Tel. +48 95 7841-061
Tel. +48 95 7841-062
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1,2 ustawu z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1837).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie odpisu / zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego".
2. Do wglądu:

  • dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:  

  • za odpis skrócony - 22,00 zł.
  • za wielojęzyczny odpis skrócony - 22,00 zł,
  • za odpis zupełny - 33 zł.
  • za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku - 24,00 zł,
  • za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.
  • za zaświadczenie o stanie cywilnym - 38,00 zł.

w kasie tut. Urzędu lub na konto: 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie od 7-10 dni roboczych

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC) - ul. Jeziorna 8, 74-320 Barlinek ( II piętro )

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenia na postanowienie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VI. UWAGI:
Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

wykrzyknik Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData