Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Opłata planistyczna

Podstawa prawna: art.36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199) i właściwa uchwała Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania lub jego zmiany

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Akt notarialny sprzedaży nieruchomości stanowiący podstawę do ustalenia z urzędu opłaty planistycznej lub wniosek właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości o ustalenie opłaty przed sprzedażą nieruchomości,
2) Wycena rzeczoznawcy majątkowego

 

II. OPŁATY:
W przypadku wystąpienia strony z wnioskiem o ustalenie z urzędu opłaty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości pobiera się zaliczkę na pokrycie kosztów opracowania wyceny.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgodnie z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Burmistrz nalicza opłatę w drodze decyzji w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stała się obowiązująca.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami, tel. 95 74 65 586

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa: brak

 

VI.UWAGI:
 Opłatę planistyczną ustala Burmistrz w drodze decyzji w przypadku gdy w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie uchwalonego lub zmienionego planu. Może również być na wniosek właściciela, użytkownika wieczystego wydana przez Burmistrza decyzja o naliczeniu opłaty planistycznej bez pobrania jej przed dokonaniem zbycia nieruchomości (art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wysokość opłaty planistycznej nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawka procentowa opłaty określana jest przez Radę Miejską każdorazowo w uchwale wprowadzającej nowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź też uchwałą zmieniającą plan już istniejący i obowiązujący.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData