Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7841-063
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Barlinka

Podstawa prawna : art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie miasta i gminy Barlinek"

  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wspólnym zameldowaniu na terenie miasta i gminy Barlinek"
  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wymeldowaniu)"
  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o braku zameldowania)" 
  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie miasta i gminy Barlinek"
  • "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu)"

2. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • aktualny tytuł prawny do lokalu 


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za wydane zaświadczenie - 17,00 zł.


III. TERMIN ODPOWIEDZI
Od ręki


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEZDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności, tel. 95 784 10 63


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego,* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie . Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

*Opłata skarbowa :
brak


VI. UWAGI:

1. Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData