Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

ZGŁOSZENIE ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO

W STOSUNKU DO DANYCH ZAWARTYCH W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

na terenie Gminy Barlinek

ZMIANA ZEZWOLENIA

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1.  

1. Wniosek o zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaży napojów alkoholowych.

2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

 1. OPŁATY:

Bez opłat.

 1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożony dokument pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej  są pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz udzielone: mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

 1. Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub na konto bankowe w GBS Barlinek Nr:

34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

   Tytuł przelewu:

                                   „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”

 

 1. TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie później niż w ciągu miesiąca.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

tel. 95-74-65-559

e-mail: ewidencjafirm@barlinek.pl

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Burmistrza Barlinka wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

 1. UWAGI:
 1. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu) w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany w przypadku:
  1. zmiany danych zawartych w zezwoleniu/ach (np. zmiany imienia, nazwiska, zmiany nazwy placówki/lokalu, zmiany nazwy przedsiębiorcy, zmiany adresu: zamieszkania, siedziby przedsiębiorcy, magazynu dystrybucyjnego),
  2. innej zmiany.
 2. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów zostanie doręczone  wezwanie do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania.
 3. Decyzja o zmianie zezwolenia/ń może być wysłana na adres wskazany we wniosku bądź odebrana osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Wniosek o zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaży napojów alkoholowych – ZMIANA ZEZWOLENIA.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData