Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek

Podstawa prawna: art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 


I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wypis i wyrys: 

- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek 

2. Załącznik: 
kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic obszaru, dla którego ma zostać wydany wypis i wyrys.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa, którą należy uiścić na kwitariusz w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku (parter) lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiegow Barlinku nr 34 83 55 0009 00000 387 200000 16.

1. od wypisu: 
     a) do 5 stron - 30 zł 
     b) powyżej 5 stron - 50 zł 
2. od wyrysu: 
     a) za każą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł 
     b) nie więcej niż 200 zł

 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro Obsługi Interesanta - parter 

 

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni od daty otrzymania wniosku.

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pok. nr 23, tel. 95 74 65 582 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

 

VII.UWAGI:
W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData