Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Podstawa prawna: art.7, ust.1, art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 29.09.2015 poz. 1485)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia" –postępowanie zwykłe

    pobierz wniosek 

2.  Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia

3.  Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator) - załącznik Nr 1 do zawiadomienia

4.  Do wglądu:

     - dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za organizację zgromadzenia     
     - zezwolenie na przejście zgromadzenia po drogach publicznych


II. OPŁATY:
Brak.


III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, lub wysyłka na adres e’mail : umig@barlinek.pl, bądź fax. – 0957461704

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski w Barlinku tel. 95 7465 540

 

V. TERMIN ODPOWIEDZI:
Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
 

 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
 


VII. UWAGI:
1. W przypadku, gdy trasa przejścia zgromadzenia biegnie po drogach publicznych, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drodze, na której odbywa się zgromadzenie, jeżeli zgromadzenie odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest: 

     * w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii
     * w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy

2.  Organizator zobowiązany jest złożyć wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zgromadzenia i nie później niż na 6 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

3.  W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora

4.  Organ gminy wyposaża przewodniczącego w w/w identyfikator.

5. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

6. Zgromadzenia publiczne o postępowaniu uproszczonym (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)  wymaga zawiadomienia do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod adres: ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin (tel. 091-43-03-342, fax: 091-43-38-522, adres e’mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl). Organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna. 

7.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku. Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek z wymaganych informacji w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData