Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7841-063
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1475 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz :

     • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” - druk zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury,
     • Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - druk zgłoszenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

     • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
     • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.


II. OPŁATY:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2.Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17,00zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu
nr konta: 34835500090000038720000016


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEZDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności, Tel. +48 95 7841-063


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.


VI.UWAGI:
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielonego na piśmie, oraz podczas zameldowania w nowym miejscu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
1. za osobę niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
2. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData