Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Podstawa prawna:
- art. 70 b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2005 r. Nr 53, poz. 472).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.

2. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4. Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).

5. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym.

6. Umowa o pracę i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

II. OPŁATY:

Brak opłat.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do Burmistrza Barlinka lub w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Ul. Niepodległości 20
Tel: 95 7465 594
e-mail: oswiata@barlinek.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

VI. UWAGI:

Pracodawca winien złożyć informację o rozpoczęciu kształcenia pracownika młodocianego, która stanowi podstawę do planowania wysokości środków niezbędnych dla realizacji zadania. Niniejszą informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20. 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData