Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Od 1 stycznia 2022 r. nie pobiera się opłaty od posiadania psów w Gminie Barlinek.

 

UCHWAŁA Nr XLVI/299/2021
RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU
z dnia 25 listopada  2021 r.

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

i uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości  wynagrodzenia za inkaso
 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.), oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)  uchwala się,  co następuje:
 


§ 1. Uchyla się  uchwałę Nr XLVI/557/2013 Rady Miejskiej w Barlinku                                    z dnia 24 października  2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3569).

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia                    25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3200).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData