Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 229/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 14 grudnia 2023 - w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznejZarządzenie nr 228/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 14 grudnia 2023 - w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kulturyZarządzenie nr 227/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 14 grudnia 2023 - w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymZarządzenie nr 246/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokZarządzenie nr 234/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 21 grudnia 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokZarządzenie nr 216/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 220/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 08 grudnia 2023 - ZARZĄDZENIE NR 220/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 217/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 205/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 15 listopada 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 184/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 19 października 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 197/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 03 listopada 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 189/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 25 października 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 196/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 06 listopada 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 185/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 19 października 2023 - w sprawie waloryzacji stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 183/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 19 października 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Barlink z dnia 06 października 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sw. Bonifacego
Zarządzenie nr 176/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 29 września 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 167/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 28 września 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 163/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 19 września 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 165/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 21 września 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 160/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 12 września 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokZarządzenie nr 157/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 08 września 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek.Zarządzenie nr 152/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokZarządzenie nr 154/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 05 września 2023 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Archiwum
Zarządzenie nr 146/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 145/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 28 sierpnia 2023 - - wytyczne do projektu budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowejZarządzenie nr 142/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 03 sierpnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 139/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 31 lipca 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokZarządzenie nr 132/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 20 lipca 2023 - w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.Zarządzenie nr 130/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 19 lipca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 129/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 19 lipca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 128/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 127/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 126/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 125/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 124/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 123/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 122/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 121/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 120/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 119/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 131/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 19 lipca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoZarządzenie nr 118/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 06 lipca 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 r.Zarządzenie nr 119/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 12 lipca 2023 - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2023 rok.Zarządzenie nr 117/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 06 lipca 2023 - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2023 rok.Archiwum
Zarządzenie nr 116/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 06 lipca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 Barlinek oraz w obrębie Moczydło stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokZarządzenie nr 111/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury za 2022 rokArchiwum
Zarządzenie nr 109/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 29 czerwca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 106/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 20 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie w 2023 r. z zespohi kąpieliska miejskiego „Plaża Miejska" w Barlinku przy ul. Sportowej nr 2Zarządzenie nr 103/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 14 czerwca 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 105/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie l Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
Archiwum
Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 12 czerwca 2023 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie nr 99/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 12 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w BarlinkuZarządzenie nr 87/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 24 maja 2023 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w BarlinkuZarządzenie nr 97/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 25 maja 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 25 maja 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek i w obrębie Równo stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 17 maja 2023 - w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek.Archiwum
Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 23 maja 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użyczenie w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 10 maja 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 73/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 27 kwietnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 Barlinek oraz obrębie Mostkowo gm. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 79/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 08 maja 2023 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w BarlinkuZarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 28 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 78/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 28 maja 2023 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Archiwum
Zarządzenie nr 70/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 24 kwietnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie l i 2 Barlinek oraz obrębie Strapię grn. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 72/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 26 kwietnia 2023 - w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.Archiwum
Zarządzenie nr 69/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 24 kwietnia 2023 - sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 19 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 06 kwietnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 31 marca 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokZarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 29 marca 2023 - w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez kierowników jednostekArchiwum
Zarządzenie nr 54/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 23 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w użyczenie w bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 52/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 10 marca 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokArchiwum
Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 15 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 09 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 45/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 28 lutego 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokuArchiwum
Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 10 marca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej
Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 21 lutego 2023 - w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Barlinek.Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 21 lutego 2023 - w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy BarlinekZarządzenie nr 33/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 21 lutego 2023 - w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barlinek.Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 20 lutego 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokZarządzenie nr 29/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 22 lutego 2023 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 28/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 22 lutego 2023 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymZarządzenie nr 11/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 22 lutego 2023 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 21/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 09 lutego 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rokArchiwum
Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 12 stycznia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek i obr. Moczydło stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrz Barlinka z dnia 12 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania upoważnienia gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań w 2023 roku