Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Podstawa prawna: art. 67a § 1 i art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 r. poz. 900  z późn. zm.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty"

lub

2. "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty"

lub

3. "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty"


Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

4. Załączniki:

- oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ostatnich trzech latach od złożenia wniosku - w przypadku, gdy ulga stanowi pomoc publiczną i wnioskująca osoba jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015. 584 ze zm.) składa:
-sprawozdanie finansowe ( np. F-01, Rb- 30 )
-bilans
-specyfikacja zobowiązań i należności
-kopia planu finansowego
-kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
-kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS)
-kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
-w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności
-kopia ewentualnych programów naprawczych
-inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy tel. 95 7465 571.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData