Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, 3 marca 2020 r.

RGN.VII.3032.13.3.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę namiotu (6m x 3m) dla Sołectwa Ożar. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Sprzedaż i dostawa namiotu (6 m x 3 m)  dla Sołectwa Ożar gm. Barlinek
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Materiał konstrukcyjny:

stelaż metalowy malowany proszkowo

Pokrycie:

poliester gr. 300 g/m2, wodoodporny

Kolor:

granatowy

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

600 cm x 300 cm x 285/305 cm

Zakres regulacji:

20 cm - dotyczy wysokości

W komplecie:

stelaż, dach, 3 ściany, linki odciągowe, szpilki, pokrowiec

 

Załączona poniżej fotografia do niniejszego zapytania ofertowego ma jedynie charakter poglądowy.

                                  

3. Gwarancje: Zamawiający wymaga, aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji na okres min. 12 miesięcy. Oferowany namiot musi być nowy i wolny do wad.

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) termin dostawy opisanego sprzętu do miejscowości Ożar gm. Barlinek.

5. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia w dniu otrzymania zamówienia. Termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia do 3 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.

6. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni od daty potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

II. Sposób złożenia oferty

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  2. cena podana w ofercie (brutto PLN) musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym również dostawy opisanego sprzętu do miejscowości Ożar gm. Barlinek.
  3. ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail rozwojgospodarczy@barlinek.pl w terminie do 31 marca 2020 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. ocena ofert nastąpi w oparciu o podaną cenę,
  5. oferta musi być ważna 45 dni licząc od dnia złożenia oferty,
  6.  oferta musi zawierać linki lub fotografie ukazujące oferowany namiot.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami: Agnieszką Jaszczak - Kosińska tel. 095/746-55-63 lub 693-865-343 w godzinach pracy urzędu (pn. – pt. od godz. 8:00 do godz. 14:00)

III. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Ocena ofert nastąpi w oparciu o podaną cenę.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem, który zaproponował najniższą cenę, w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy Oferent, który zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentem, który zaproponował kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
 2. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
  w terminie oferty o takiej samej cenie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 66
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Sprzedaż i dostawa namiotu (6m x 3m) dla Sołectwa Ożar
Typ: Zamówienia do 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Jaszczak-Kosińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Jaszczak-Kosińska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2020 11:50:38
Data udostępnienia informacji: 06.03.2020 11:53:49
Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2020 00:00:22
Rejestr zmian