Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGPI.VII. 6730.63.2020                                                                                                                                                                         Barlinek, 10 luty 2021 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

Działając na podstawie art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

BURMISTRZA BARLINKA

zawiadamia

że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 10 lutego 2021 r. wydano decyzję nr 8/2021 (RGPI.VII.6730.63.2020) o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym z przeznaczeniem na lokal handlowy sklepu mięsnego przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku - obręb Barlinek 2 - działka o nr ewid. 806/7.

W związku z powyższym zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Urzędzie Miejskim w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 23 (II-gie piętro) jest do wglądu wskazana wyżej decyzja o warunkach zabudowy. Termin na zapoznanie się z ww. decyzją mija po upływie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania tego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 127a §§ 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania – strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Burmistrzowi Barlinka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z art. 49 § 2  Kpa ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku
  2. Tablica ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku
  3. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 27
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania pod nazwą: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym z przeznaczeniem na lokal handlowy sklepu mięsnego przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku - obręb Barlinek 2 - działka o nr ewid. 806/7
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 10.02.2021 14:04:26
Data udostępnienia informacji: 10.02.2021 14:17:36
Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2021 00:00:02
Rejestr zmian