Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGPI.VIII.6733.5.2021                                                                                                 Barlinek, 12 luty 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Barlinka

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego
na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznych SN 15kV realizacji Barlinek – Sokólsko słup 72 – słup 33 wraz z odgałęzieniami na działkach ewid. nr 138/2, 147/6, 112/2, 138/1, 169, 108, 309, 112/1, 302, 304 w obr. Płonno gm. Barlinek oraz działkach ewid. nr 2110/2, 2114/3, 1004, 520, 521/1, 522, 523, 524, 519, 2111/2, 516, 517, 518, 509/2, 511, 508/2, 512, 505, 506, 513, 1003, 509/4, 507/3, 507/2, 508/1, 2111/1, 507/1, 504, 503, 476/7, 476/4, 2107/4, 475/1, 477/12, 478, 2107/3, 470/5, 470/2, 510 w obr. Barlinek 2

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia (pokój nr 23, II piętro), składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości nr 20 (pater) w godzinach od 800 do 1400 – w terminie 7 dnia licząc od upływu 14 dnia od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z art. 49 § 2  Kpa ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 22
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznych SN 15kV realizacji Barlinek – Sokólsko słup 72 – słup 33 wraz z odgałęzieniami
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gajdemska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gajdemska
Data wytworzenia informacji: 15.02.2021 14:33:34
Data udostępnienia informacji: 15.02.2021 14:36:06
Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2021 00:02:10
Rejestr zmian