Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1] (tekst jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego[2]  (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Burmistrz Barlinka zawiadamia, że wydano decyzję Nr 2/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” składającej się z wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej i o wysokości całkowitej do 56 m n.p.t. wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek

Inwestor: P4 Sp. z o.o.,

z którą można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 7 (parter) w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

[1] Art. 53 ust. 1 - O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

[2] Art. 49. § 1 - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 109
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” składającej się z wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej i o wysokości całkowitej do 56 m n.p.t. wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Bolon
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Bolon
Data wytworzenia informacji: 26.02.2021 13:39:53
Data udostępnienia informacji: 26.02.2021 13:41:43
Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2021 00:00:11
Rejestr zmian